Må betale 80.000 kroner etter hundeslagsmål

En hund ble hardt skadet etter å ha blitt angrepet av en annen hund. Det koster flesk. Eieren av hunden som angrep må betale 80.000 kroner i erstatning og saksomkostninger.

Det var en hund av rasen portugisisk vannhund (t.v.) som ble alvorlig skadet da en hund av rasen amerikansk akita gikk til angrep.
  • Frode Sætran
  • Håkon Letvik

Hendelsen skjedde i april i fjor. Eieren av den portugisiske vannhunden Chianti var ute på luftetur da en amerikansk akita slet seg fra båndet og gikk til angrep. Det er NRK som melder dette.

Chianti veide 16–17 kilo, mens den nesten tre ganger så store amerikanske akitaen veier 42–43 kilo.

Fem måneder i behandling

Akitaens eier forsøkte å skille hundene, men skaden var allerede et faktum. Den minste hunden ble hardt skadet. Etter først å ha fått veterinærbehandling gjennom fem måneder ble det besluttet at den skulle avlives.

Det var en hund av rasen portugisisk vannhund som ble alvorlig skadet i angrepet, særlig i hals- og øreregionen. Hunden fikk langvarig behandling av veterinær, før det etter fem måneder ble bestemt at hunden måtte avlives.

Etter at hundeeierne ikke ble enige i forliksrådet, havnet saken i Sandefjord tingrett. Der ble eieren av akitaen dømt til å betale 62.000 kroner i erstatning, pluss renter. I tillegg ble akitaens eier ilagt drøyt 18.000 kroner i saksomkostninger.

Hundeslagsmål

– Vi er tilfredse med dommen. Vi har hele tiden hevdet at motpartens forklaring omkring bakgrunnen for hvordan deres hund rømte og påførte Chianti de fatale skadene, har vært tvilsom fra første dag, sier Chiantis eiere til NRK.

I dommen står det at den 42–43 kilo tunge amerikanske akitaen skal ha vært bundet fast til et gjerde, men at den slet seg løs. Eieren av hunden hevdet at hendelsen var et uhell.

Hundeslagsmål

– Vi er tilfredse med dommen. Vi har hele tiden hevdet at motpartens forklaring omkring bakgrunnen for hvordan deres hund rømte og påførte Chianti de fatale skadene, har vært tvilsom fra første dag, sier Chiantis eiere til NRK.

Les også

Schäferen Thor skulle avlives, men ble reddet av politimann

I dommen står det at den 42–43 kilo tunge amerikanske akitaen skal ha vært bundet fast til et gjerde, men at den slet seg løs. Eieren av hunden hevdet at hendelsen var et uhell.

En hund av rasen amerikansk akita gikk til angrep på hunden Chianti 1. april 2016 og påførte den store skader. Nå må eieren av akita-hunden betale Chiantis eier 80.000 i erstatning og saksomkostninger.

Motparten mente på sin side at den akitaen ikke var forsvarlig bundet, og at eieren ikke hadde gjort tilstrekkelig for at den ikke skulle slite seg.

Les også

Hund gikk til angrep – person fikk finger delvis avrevet

Hadde rømt flere ganger tidligere

Retten bemerker også i dommen at hunden flere ganger tidligere hadde rømt hjemmefra og at eieren derfor burde ha passet på at den var forsvarlig sikret. Eieren kunne hatt hunden inne, på terrassen som var inngjerdet eller hunden kunne ha vært bundet et sted hvor eieren kunne ha tilsyn. Eieren kunne også ha forsikret seg om at halsbåndet var i ordentlig stand, mener Sandefjord tingrett.