Norge

Giske kunne blitt suspendert før jul med Aps nye retningslinjer

Trond Giske ville muligens blitt suspendert før jul dersom partiets nye retningslinjer hadde vært lagt til grunn, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Ap-leder Jonas Gahr Støre (midten), partisekretær Kjersti Stenseng og arbeidsgruppens leder Pål Lønseth la tirsdag frem Arbeiderpartiets reviderte retningslinjer for håndtering av saker om trakassering.
 • og NTB
 • Stine Barstad
  Journalist
 • Alf Ole Ask
  Journalist
 • Thomas Spence
  Journalist

Under presentasjonen av Arbeiderpartiets nye retningslinjer for håndtering av trakassering, sa partileder Jonas Gahr Støre at han står inne for hele håndteringen av varslersakene mot den avgåtte nestlederen Trond Giske.

– Men dette med suspensjon ble ikke vurdert som et virkemiddel. Gitt at det er kommet inn i de oppdaterte retningslinjene, ville det blitt aktualisert tidligere, sa Støre.

De nye retningslinjene som Aps sentralstyre har vedtatt, dreier seg om alle former for trakassering, ikke bare seksuell. De to nye elementene som skiller de nye reglene fra de gamle, er innføringen av et varslerutvalg og reglene om sanksjoner.

Jurist og tidligere statssekretær Pål Lønseth har ledet utvalget som har utarbeidet Aps nye retningslinjer for håndtering av trakasseringssaker.

Ingen forhåndsdom

I retningslinjene slås det fast at varslersakene skal behandles uhildet, og undersøkelser som eventuelt foretas, skal gjennomføres upartisk.

– Ville du i dag kunne si at «du tror på varslerne» slik du gjorde i Giske-saken?

– Jeg mener det og står inne for det, sier Støre, som mener at det er mulig å si at man tror på varslerne, og samtidig gjennomføre en prosess der begge parter får komme med sin versjon, sa Støre.

Det var Støre selv som av sentralstyret i Ap var gitt ansvaret for å konkludere i Giskes sak.

– Lønseth, du har lang fartstid som statsadvokat. Hva ville din reaksjon vært dersom en dommer tidlig i rettsprosessen uttalte at han tror på tiltalte?

– Jeg mener at den sammenligningen ikke er relevant her, svarte Lønseth.

Både Støre og Lønseth gjentok at det ikke legges opp til en domstolsbehandling i partiet.

Frivillig midlertidig

Overfor NTB utdyper partilederen at Giske trolig kunne blitt suspendert «før jul».

– Nå valgte han jo frivillig å midlertidig fratre fra 1. januar, og i det ligger det en form for suspensjon. Men der er det snakk om noen dager, sier Støre.

Varslingsutvalg

Arbeiderpartiet vil i tillegg sette ned et varslingsutvalg der tre personer som oppnevnes av sentralstyret, skal komme med råd til alle deler av partiet.

 • Les også: Hadia Tajik holdt utenfor Ap-ledelsen i julen

– Det vil bli en styrke for håndteringen av fremtidige varslersaker, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Hvem som skal sitte i dette utvalget, er ikke avgjort. Men Stenseng mener at det er naturlig at det blir minst én jurist.

Avviser kritikk

Både Lønseth, Støre og Stenseng avviser kritikken som blant annet er kommet fra Trond Giskes advokater om at de nye retningslinjene legger opp til en domstolslignende prosess med store mangler. Kritikerne peker blant annet på at samme instans både undersøker og konkluderer. Ord som inkvisisjon er nevnt.

– Et parti er ikke en domstol, lyder Lønseths forklaring.

Støre sier at han er helt uenig i kritikken.

– Jeg ser at advokatene til Giske mener at man ikke burde behandlet hver enkelt sak. Det er etter min mening uholdbart. Da sier man til varslerne at i vår organisasjon kan du varsle, og vi tar det til etterretning, men hvis du vil ha gjort noe mer med det, må du gå til politiet eller en eller annen nemnd som ikke finnes. Sånn kan vi ikke ha det, sier han.

Han understreket flere ganger at det er viktig og riktig at en organisasjon konkluderer i slike saker.

Flere sanksjoner

Noe av det nye i retningslinjene er at de åpner for flere typer sanksjoner mot dem som bryter dem. Tiltak kan blant annet settes i verk for å sikre det psykososiale arbeidsmiljøet. Hva slags sanksjoner dette kan være, overlates til ledelsen.

– Det kan handle om hvor nære personer arbeider med andre som kanskje føler seg utsatt, og om retningslinjer i forbindelse med deltagelse på sosiale aktiviteter i forbindelse med jobben, sier Støre.

Lønseth sier at det å iverksette slike tiltak er et klart ledelsesansvar og ikke noe det er naturlig å nedfelle i detalj i et regelverk.

Les mer om

 1. Seksuell trakassering
 2. Varsling
 3. Trond Giske
 4. Sosiale medier
 5. Kjersti Stenseng
 6. Politikk
 7. Jonas Gahr Støre