Norge

Mange flåttpasienter opplever at de ikke blir tatt på alvor av helsevesenet

Pasienter som oppgir at de har blitt syke etter flåttbitt, opplever skepsis fra helsevesenet og mener de blir mangelfullt behandlet.

 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Interesseorganisasjonen NorVect har gjennomført en nettbasert undersøkelse av pasienter som oppgir at de er blitt syke av vektorbårne infeksjoner.

Deltagerne i undersøkelsen ble rekruttert gjennom ulike nettsider, og de har til felles at de enten har opplevd å ha blitt syke i etterkant av flåttbitt, eller at de har fått påvist smitte via undersøkelser.

sxc017ac.jpg

456 pasienter deltok i undersøkelsen, og av disse oppga 76 prosent at de var bitt av flått. Pasientenes subjektive erfaringer oppsummeres slik:

 • 92 prosent av dem har vært syke i mer enn ett år
 • 88 prosent føler at de ikke blir tatt på alvor i det norske helsevesenet
 • 9 av 10 er utenfor arbeidslivet
 • 42 prosent sier de er nektet behandling
 • 82 prosent er i NAV-systemet
 • 59 prosent oppgir at de ikke kan ikke jobbe
 • 66 prosent opplever en stor livskrise
 • 30 prosent hadde fått behandling hos fastlegen
 • Ca 6 av 10 mente fastlegen hadde vært forståelsesfull og forsøkte å hjelpe
 • 8 av 10 mente at fastlegen ikke hadde god nok kunnskap om vektorbårne sykdommer, samt at retningslinjene hindrer fastlegen i å gi dem tilstrekkelig behandling.
  Slik kan et flåttbitt se ut:

— Stadig flere pasienter som blir syke av flåttbitt opplever at sykdommen går over i en kronisk form. De mottar ikke tilstrekkelig behandling i det offentlige helsevesenet, og mange drar til utlandet for å få hjelp, sier Siw Hansson i NorVect.

 • Les hele undersøkelsenher.

Pasientene opplever at de blir mistrodd

Hun sier videre at undersøkelsen viser at mange opplever at de blir mistrodd når de kommer til lege.- Mange havner i økonomisk uføre, og urovekkende mange havner utenfor arbeidslivet i lang tid. Det er bekymringsfullt at nesten 9 av 10 opplever at de ikke blir tatt på alvor i det offentlige helsevesenet, sier Hansson.

Rekordmange ble alvorlig syke i fjor.

Les også

I fjor ble 425 nordmenn syke etter flåttbitt. Aldri har så mange blitt rammet av nevroborreliose i Norge. Nå leter forskere etter pasientene.

Undersøkelsen blir nå blant annet formidlet til helse— og omsorgspolitikerne på Stortinget.

- Vi mener det er viktige å få frem det alvorlige budskapet denne undersøkelsen formidler. Svært mange pasienter lider. Situasjonen for denne pasientgruppen må bli bedre, sier Hansson.

Les også

Lars Monsens ledet flått- demo foran Stortinget

Harald Reiso er rådgiver og prosjektleder for flåttstudien BorrSci ved Flåttsenteret.

— Vi er kjent med at mange personer med helseproblemer, stort lidelsestrykk og funksjonstap kan føle at de ikke blir tatt på alvor av det norske helsevesenet når de presenterer plager som helsevesenet ikke finner forklaringer på. Det blir vanskelig for personene med de uavklarte medisinske plagene og vanskelig for helsepersonell som blir «hjelpeløse hjelpere»., sier han.

Les også

Lars Monsen flåttlege mistet autorisasjon

-Ikke forskningsbasert grunnlag for lange antibiotikakurer

Flåttsenteret erfarer at noen kan ha plager som vedvarer etter at infeksjoner er ferdig behandlet med antibiotika.

— Andre har positive antistoffer i blodet uten at det representerer en aktuell, igangværende infeksjon som forklarer pasientens plager. For eksempel har 20 prosent av friske blodgivere på Sørlandet slike positive antistoffer, påpeker Reiso.

Han sier at noen behandlingsmiljøer velger å forklare uavklarte medisinske problemer med mulig flått-/vektorbåren sykdom ut fra de sykehistoriene som presenteres, og basert på usikre blodprøvefunn.

— Det er ikke forskningsbasert grunnlag for å mene at langvarige antibiotikakurer kan hjelpe denne gruppen, sist dokumentert ved en nederlandsk studie, sier han.

Han tror noen føler seg bedre med en lang antibiotikakur fordi antibiotika har en betennelsesdempende effekt.

Les også

 1. En fordomsfri flåttdebatt

 2. Er det ikke så nøye?

 3. «Borrelia-opprør» foran Stortinget i dag