Norge

Prosjekt skulle bryte «arvet» uføretrygd - men ble stoppet

Kunnskapsdepartementet ville ikke gi mer penger til tidlig innsats som skulle fange opp risikoutsatte barn.

  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist

Aftenposten har satt fokus på dårlige levekår på Sørlandet, og sammenhengen med lav likestilling og mange deltidsjobbende.

Prosjektet «Tidlig innsats — for god start» i kommunene Åmli og Arendal har hatt som hovedfokus å sette inn systematiske tiltak for å identifisere risikoutsatte barn. Målet er å få flere gjennom utdannelse og ut i lønnet arbeid ved å fange opp barn tidlig, og bryte sirkelen med «arvet» uføretrygd.

Prosjektet ble finansiert av Kunnskapsdepartementet i prosjektperioden 2011-2013, og departementet hadde gitt tydelige positive signaler overfor Fylkesmannen i Aust-Agder når det gjaldt videreføring i to år til. Men i januar mottok Fylkesmannen brev om at det likevel ikke var funnet rom for å tildele midlene for 2014 og 2015.

— Vi hadde planlagt høy aktivitet i 2014. Overraskelsen og skuffelsen var derfor stor da vi fikk brev fra Kunnskapsdepartementet om at de allikevel ikke fant midler til å videreføre prosjektet, sier senirorrådgiver Anne Stiansen hos Fylkesmannen i Aust-Agder. De ba departementet vurdere på nytt, men avslaget ble opprettholdt.

- Var et unntak

Ifølge statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet er det kun unntaksvis at departementet har gitt økonomisk støtte til lokale og enkeltstående prosjekter - som hovedregel avslås dette.

— I utgangspunktet har departementet ingen tilskuddsordninger for denne type lokale prosjekter, sier hun.

— Den forrige regjeringen gjorde et unntak for dette prosjektet i en avgrenset periode, med begrunnelse i særlige levekårsutfordringer i Aust-Agder.

Departementet prioriterer først og fremst større, nasjonale satsinger i utdanningssektoren som inngår i en helhetlig strategi innenfor departementets sentrale satsingsområder. Ordningene kommer alle fylker og kommuner til gode. Departementet vil fastholde at det ikke skal gis støtte til lokale prosjekter forankret i de enkelte fylker, men at midlene skal disponeres slik at alle landets fylker og kommuner tilgodeses gjennom nasjonale tiltak, noe som selvsagt inkluderer Aust-Agder.