Norge

Det kan bli lettere å velge utenlandske sykehus

Norske pasienter skal kunne gå rett til utenlandske sykehus og søke behandling i såkalte fristbrudd-saker. Det mener EFTAs overvåkningsorgan ESA, skriver VG.

Norsk lov kan bli endret slik at det blir lettere å få behandling i utlandet - på statens regning. Foto: Nordby Carl Martin

  • Ntb

De norske reglene for refusjon av behandling ved sykehus i utlandet er i strid med EØS-avtalen, mener EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Dette er saker hvor det norske sykehuset har oversittet tidsfristen som legene har satt for behandlingen. I dag må pasienter i fristbrudd-saker først søke om godkjenning til behandling i utlandet hos Statens helseøkonomiforvaltning Helfo.

Les hele saken med abonnement