Norge

Tørkekrisen: Bøndene taper for hver uke som går

Den ekstreme tørken har ført til fôrmangel, og mange bønder har begynt å slakte ned besetningene sine. Men Bondelaget tror ikke det blir melkekrise.

Bonde Lars Halvor Stokstad på Kløfta driver med korn, melk og kjøtt. Kornavlingen er kjørt, og at han vil få under det halve av normal avling i år. Foto: Gorm Kallestad/ NTB scanpix

– Mye er ødelagt allerede. Det viktigste nå er å få i gang gressproduksjonen igjen, men nå står vekstsesongen stille og bøndene taper for hver uke som går, sier fagsjef Otto Galleberg i Landbruks- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud til ABC Nyheter.

Det kom noe nedbør søndag på Vestlandet, Trøndelag og deler av Østlandet, men det var ikke i nærheten av nok til å avlaste bøndene. Den omfattende tørken i både Norge og flere europeiske land kan føre til en alvorlig melkekrise, ifølge daglig leder Christian Anton Smedhaug i Agri Analyse.

Ståle Hansen driver med ammeku på Aurskog Høland. Hansen sliter nå med dårlige fôravlinger som følge av tørken. Nå vurderer han å sende dyr til slakt på grunn av fôrmangelen. Foto: Tor Erik Schrøder/ NTB scanpix

– Smørkrisen i 2011 er bare blåbær i denne sammenhengen. Hele Nord-Europa er rammet av dette, noe som kan gjøre det vanskelig å få tak fersk melk og dermed melkeprodukter som du og jeg er avhengig av, sier han til P4 Nyhetene.

Avfeier melkekrise

Leder Lars Petter Bartnes i Bondelaget er imidlertid ikke bekymret for norsk melk.

– Med utgangspunkt i situasjonen i dag, tror jeg ikke det skjer. Tine melder at innveiingen av melk er stabil og i tråd med prognoser. Og jeg er trygg på at melkeprodusenter lar melkekua være det absolutt siste dyret man reduserer antallet på, sier Bartnes til NTB.

Men lederen er tydelig på at tørkekrisen er en vedvarende trussel for norske bønder. Norsk landbruk er inne i den verste sommertørken siden 1947, og så langt viser regnestykket at over 12.000 dyr mangler fôr.

– Det er klart situasjonen er krevende. Vi kan allerede slå fast at det blir ekstraordinær slakting av husdyr. Hvor utbredt det blir, er for tidlig å si. Hadde vi bare fått tre-fire dager med regn, ville mye endret seg, sier Bartnes.

Advarer mot import

Fra og med 13. juli innfører Landbruks- og matdepartementet nulltoll på bøndenes import av høy og halm, et av flere tiltak ment å avlaste kriserammede bønder. Bondelaget mener imidlertid det ikke er ønskelig at vi importerer grovfôr av kolleger i Norden, og mener import fra andre europeiske land heller ikke er gunstig.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Import fra europeiske land utenfor Norden medfører lange importdistanser. I tillegg har flere av disse landene vesentlig svakere helsetilstand i husdyrkonstellasjonene sine, noe som kan føre til smittsomme sykdommer, sier Bartnes.

Han ber Mattilsynet gi bønder og firmaer som ønsker å importere høy og halm, tydelig råd om smitterisiko.

– Det er ingen tvil om hvem som har ansvar for import av grovfôr med smitte, og det er importør, sier han.

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Import av fôr under tørkekrisen kan gjøre Dagros syk

 2. NORGE
  Publisert:

  Veterinærer frykter sykdommer i importert fôr

 3. NORGE
  Publisert:

  Regn til ingen nytte for kornbøndene i Oslo-området: – Vi har trolig tapt et millionbeløp

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Slik vil bøndene få permitterte til å jobbe i landbruket

 5. NORGE
  Publisert:

  Norske bønder må hente høy fra USA

 6. NORGE
  Publisert:

  Ytterligere tiltak for å hjelpe tørkerammede bønder