Å sove sammen kan gi barn dårligere søvn

Hvert tredje barn sover fortsatt sammen med foreldrene når de er seks måneder gamle.

Familien Melby kjenner seg ikke igjen.

- Vi sover bedre på denne måten alle sammen, forteller Ingvild Melby, som sover med datteren Matilde (1,5).

- Jeg synes det er helt herlig å våkne opp ved siden av Matilde (1,5), sier Ingvild Meldby. Hun og mannen har samsovet med alle sine tre barn frem til de er 2-2,5 år gamle.

- For oss har det vært helt naturlig å sove sammen. Vi begynte med dette da førstemann ble født fordi hun trengte mye mat om natten i starten. Og så var erfaringen så god at vi valgte å fortsette med de to andre barna, sier Melby.Hun og mannen har samsovet med de tre barna sine frem til de var 2-2,5 år.

Og tallene viser at stadig flere gjør som Melby. Lar barna sove i foreldrenes seng. På 80-tallet var det bare 5 prosent som svarte at de samsov med spedbarn, i dag svarer halvparten av alle foreldre at de gjør det når barnet er nyfødt, og 30 prosent gjør det når barnet er seks måneder gammelt.

Kan gi søvnvansker

Men nå viser en fersk studie at barn som er mye våkne om nettene når de er seks måneder, har mer søvnvansker senere.

Studien er fra Uni Research Helse, i samarbeid med Folkehelseinstituttet og University of Berkeley, California.

Forsker Mari Hysing har kartlagt søvnmønsteret det første leveåret for å se hva som kjenne-tegner de barna som utvikler søvnvansker over tid. Forskningen baserer seg på informasjon fra den norske Mor-barn-undersøkelsen (MoBa), der foreldrene til mer enn 55.000 barn svarte på hvor mye barnet sov, hvor ofte det våknet opp natten, og om det sov sammen med foreldrene sine.

Les også:

Les også

Barn som sover lite blir lettere overvektige

Våkne hver natt

Ifølge Hysing er de fleste barn som er seks måneder gamle våkne hver natt (se fakta). Flertallet av foreldrene opplevde ikke oppvåkningene som et søvnproblem.

- Forskningen viser at de barna som er mye våkne om natten når de er seks måneder, også er mer våkne om natten ett år senere. En tredjedel våknet fremdeles da de var 18 måneder, og vi har sett at barn som er mye våkne om nettene ved seks måneder har mer søvnvansker senere, det vil si mindre total nattesøvn og hyppigere oppvåkninger enn andre barn, sier Hysing.

  • Å dele seng med barnet viste en tydelig sammenheng med utviklingen av søvnvansker over tid, også etter at man hadde tatt høyde for tidligere søvnvansker.
  • Jo lenger barnet delte seng med foreldrene, jo større var sjansen for kort søvntid og hyppigere oppvåkninger ved 18 måneders alder.
    Definisjonen på samsoving var barn som sov mer enn halve natten sammen med foreldrene sine. De som kommer tuslende selv eller blir hentet i løpet av natten er også tatt med.

Sover godt i samme seng

Familien Melby i Bærum kjenner seg ikke igjen i konklusjonene i undersøkelsen. De opplever tvert imot at det blir mer søvn for alle ved å gjøre det på den måten.

Familien Melby har ikke merket noen negative konsekvenser av samsovingen. Her Ingvild Melby med datteren Matilde (1,5).

- Og vi har ikke hatt noen problemer med søvn for barna etter at de kom over i egne senger, de sovner fort om kvelden og er trygge der, forteller moren.Da hun og mannen begynte å samsove med deres første barn følte hun at hun måtte forsvare valget.

- Mange sa at jeg ville få problemer med å få dem over i egen seng. Men det har gått helt fint, og jeg har ikke opplevd det samme presset på de to neste barna. På helsestasjonen med sistemann ble det faktisk oppfordret til samsoving fordi det viser seg at de som samsover ammer mer, forteller hun.

- Hvordan påvirker samsovingen samlivet mellom deg og mannen din?

- Det er forbausende mange som spør om dette, og egentlig synes jeg det er en ganske privat ting å spørre om. Jeg pleier derfor å snu det litt på hodet og spørre om det er slik hjemme hos dem at slikt kun foregår i ektesengen? smiler Melby.

- Bør finne søvnen selv

Mari Hysing tror det er viktig at barnet selv finner veien inn i søvnen.

- Mange foreldre er til stede ved innsovning når barnet er lite. Det er godt å kose og være nær barnet, men hvis det kan sovne selv er det best for både barn og foreldre. Barnet sovner da lettere om kvelden, i tillegg til at det faller lettere i søvn igjen om det våkner om natten, sier Hysing.

Les også:

Les også

Brukte 15.000 for å få datteren til å sove

— Ikke skadelig å våkne

- Jeg tror mange foreldre kan rapportere om oppvåkning uten at de opplever det som at barnet har et søvnproblem, sier Ingrid Prøsch.

Hun leder Tilknytningspedagogene, en organisasjon som gir råd og veiledning til foreldre, blant annet i søvnspørsmål. De oppfordrer gjerne familier til samsoving og mener det kan være en god løsning for mange.

Prøsch synes det er feil å sette som et premiss at søvn under 12 timer for et barn er uheldig og at det å våkne én til to ganger om natten er et problem.

- Vil man kalle det et søvnproblem dersom barnet gløtter på øynene, snur seg litt rundt, blir strøket litt på eller får litt melk, og så sovner raskt igjen? Det trengs mye mer forskning før man kan konkludere med at det er et problem. Alle våkner om natten, også voksne. Det er ikke skadelig for barn, så lenge det finner søvnen igjen, sier hun.

- Men blir det ikke slitsomt for samsovende foreldrene å merke alle barnets oppvåkninger?

- Foreldre som er innstilt på samsoving tror jeg ikke blir så forstyrret. Hvis man er i samme søvnrytme så er det ikke så vanskelig å bli rusket litt i av en som våkner. Men hvis man gjør det i nød eller med dårlig samvittighet, så tror jeg oppvåkningen føles veldig annerledes.

Kritisk til funnene

Ingvild Melby tror foreldre som sover sammen med barnet har lettere for å merke at barna våkner, og at det kan forklare forskernes funn.

Hun var selv en av dem som deltok i Mor-barn-undersøkelsen som studien baserer seg på, men husker at hun var usikker på hvordan hun skulle definere oppvåkning.

— Siden jeg sover tett inntil barnet merker jeg alle oppvåkninger, også de som kun er at barnet setter seg litt opp, for så å legge seg ned og sove videre. Det merker jo ikke foreldre som har barna i eget rom, og jeg tror det kan være en naturlig forklaring på at barna som samsover ser ut til å våkne oftere om natten, sier Melby.

Hun synes også det er viktig å understreke at foreldrene i studien i liten grad kalte disse oppvåkningene for søvnproblemer.

- Er det egentlig et problem dersom ingen av dem det gjelder opplever det som det? spør Melby.

Hun forteller at hun og mannen leste mye om temaet da de begynte med samsoving og at de fant studier som viste at barn sover bedre sammen med mor enn alene.

Les også:

Les også

Barselgruppefoto, matkonsulenter og forgylte ostehøvler til babyen

— Har funnet en trend

Forsker Mari Hysing sier Melby har rett i at studien ikke har definert nøyaktig hva som er oppvåkning.

— Men vi vet at i så store studier som dette så vil alle ha litt ulike måter å svare på. Med så store grupper vil det uansett, gitt alle disse forskjellene i tolkning av spørsmålene, være mulig å finne en trend, og det har vi funnet.

Hysing understreker at deres analyse både baserer seg på spørreskjemaundersøkelsen, men også på mindre observasjonsstudier som konkluderer med det samme: barn som samsover våkner oftere enn de som sover alene.

- Vi ser at det er større sjanse for at barn som har søvnvansker fra starten trenger foreldrene mer om natten, men samtidig ser vi at det å samsove i seg selv har en effekt på antall oppvåkninger og utvikling av søvnvansker.