Inntil 26 ulv kan felles utenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet har bestemt at 26 ulv kan felles utenfor ulvesonen. Naturvernforbundet kaller vedtaket useriøst, men Bondelaget er positive.

Klima- og miljødepartementet har bestemt at 26 ulv kan felles utenfor ulvesonen. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

– Vi har nå ferdigbehandlet klagene på lisensfellingskvotene som gjelder utenfor ulvesonen, og opprettholdt nemndenes vedtak. Det kan felles til sammen 26 ulv utenfor ulvesonen. Kvotene som er satt utenfor ulvesonen, vil ikke true ulven i Sør-Skandinavia, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Lisensfellingskvoten omfatter alle forvaltningsregioner med unntak av Nordland, Troms og Finnmark (Region 7 og 8). Lisensfellingsperioden starter mandag 1. oktober.

Klagestorm

I juni i år fattet rovviltnemndene i region 4 og 5, som omfatter Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold, sitt vedtak om lisensfelling av ulv for vinteren 2018/2019. De besluttet da en lisenskvote på inntil tolv ulv utenfor ulvesonen og lisensjakt på tre ulveflokker innenfor ulvesonen.

Etter vedtakene fikk Fylkesmannen nærmere 30 klager på bordet. Seks berørte kommuner, landbruksorganisasjoner og interesseorganisasjoner for jaktinteresser og skogeiere mente at uttaket var altfor lite.

På bakgrunn av dette har Klima- og miljødepartementet økt lisensfellingskvoten til 26 ulv utenfor ulvesonen, som er i tråd med Miljødirektoratets faglige rådgivning. Lisensfellingsperioden varer fram til 31. mars neste år.

– Rekordstor bestand

Norges Bondelag er fornøyd med klima- og miljøministerens beslutning.

– Det er bra at statsråd Elvestuen respekterer vedtakene som de regionale rovviltnemndene har gjort. Nemndene representerer de som må leve med utfordringene som ulven i Norge skaper. Nå er det viktig at de som lever av utmarka også blir lyttet til når det handler om felling av ulv inne i ulvesonen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig og styremedlem i Norges Bondelag.

Samtidig mener han at Stortingets ulveforlik bør følges opp bedre enn i dag.

– Vi har et rekordstort antall ulv i Norge, og bestanden ligger høyt over det bestandsmålet politikerne har vedtatt, hevder Frogner.

Vinteren 2017–2018 ble det registrert 70–71 ulver som bare holdt til innenfor Norges grenser. I tillegg ble det registrert 45 ulver som lever i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige, ifølge Rovdata.

– Svært skuffende

Naturvernforbundet kaller vedtaket uforsvarlig og useriøst.

– Dette er en kvote som er mye større enn de faktisk antall ulv som finnes i disse områdene. Vedtaket fører til at all ulv på 95 prosent av Norges landareal kan skytes. Det er i strid med Stortingets rovdyrforlik, hevder fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Han viser til at Sverige har flere ulver enn Norge, men likevel ikke åpner for ulvejakt fordi bestanden går ned.

– Det er svært skuffende at Elvestuen setter elg og sau foran bevaring av en kritisk truet art. Hans argumenter er ikke kunnskapsbasert, og det viser at han som statsråd ikke tør å overprøve nemndene som overbyr hverandre i sette skyhøye kvoter, sier Håpnes.

– Urimelig krav

Også dyrevernsorganisasjonen NOAH er misfornøyd ulvevedtaket.

– Det er skuffende at departementet ofrer ulvene for å tilfredsstille rovviltnemndene, sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

Hun håper nå at departementet avviser rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av tre ulveflokker innenfor ulvesonen.

– Når 95 prosent av Norge i praksis er ulovlig område for ulven, vil det være en skandale om de også skal forfølges i de resterende 5 prosentene, sier Martinsen.