Norge

Nav: En ufarlig mannPolitiet: Syk og voldelig

Politiet kjenner til rundt 70 personer i Oslo som er for syke til å straffes, men ikke kriminelle nok for tvungent psykisk helsevern. Mannen som drepte en Nav-ansatt i august, var en av dem.

5. august i år ble en 34 år gammel kvinne stukket én gang i bakhodet og to ganger i ryggen på Nav Grorud i Oslo. Kvinnen døde tre dager senere på Ullevål syehus.
  • Kjetil Østli
    Forfatter

Uten å vite det selv tok en Nav-medarbeider mandag morgen 5. august imot en 26 år gammel mann som har vært for syk til å straffes, men ikke kriminell nok for tvangsbehandling.

Møtet endte med at hun ble knivstukket to ganger i ryggen og én gang i bakhodet. Tre dager senere døde hun av skadene.

— Min klient nekter straffskyld. Han har etter min oppfatning ingen forutsetning for å begripe hva han har gjort, sier mannens forsvarer Ola Lunde til Aftenposten.

Før drapet trodde Nav at 26-åringen var ufarlig. Mannens historie i psykiatrien og rettsapparatet tegner imidlertid et annet bilde.

  • Fredag kommer Aftenpostens nye A-magasin. Der kan du lese hele historien om drapet og volden som Nav-ansatte opplever.

Trusler og vold

I 2005 ble han dømt for å ha stjålet og kræsjet en bil, samt truet en mann og en politibetjent. 26-åringen slo og sparket mot mannen og sa han skulle «knuse skallen» hans, ifølge dommen.

I fredagens utgave av A-magasinet kan du lese historien om drapet på Nav-ansatte Anni (34).

I ettertid ble det stilt spørsmål om 26-åringen var psykotisk og utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Saken ble gjenopptatt, og i 2007 ble han frifunnet. «NN har en alvorlig psykisk lidelse, schizofreni, og har tidligere fått denne forverret på grunn av rusmisbruk», skrev Akershus universitetssykehus i en uttalelse. En epikrise fra Sykehuset Østfold ga ham diagnosen paranoid psykose, ifølge frifinnelsen.

Dommen fra 2005 forteller også at 26-åringen er blitt bøtelagt for å bære kniv.

«Fare for gjentagelse»

I 2008 ble han igjen tatt av politiet for vold og trusler. Under fengslingsmøtet mente retten det var «en overhengende fare» for at han ville begå nye lovbrudd.

«Siktede har nå over en kort periode hatt en utagerende adferd og kan altså med skjellig grunn mistenkes for gjentatte straffbare forhold av til dels alvorlig karakter», skrev retten, som valgte å varetektsfengsle mannen i fire uker.

De skrev også at 26-åringen «åpenbart har psykiske problemer» og at han ikke hadde fulgt opp kontakten med psykiatrien i Oslo. Retten fant det «svært tvilsomt om han av egen fri vilje» ville benytte seg av det psykiatriske tilbudet.

Tok ikke forholdsregler

Når Nav-ansatte møter personer som de vet kan være ustabile eller som har oppført seg truende tidligere, tar de forholdsregler og vil som et minimum være to til stede under møtet.

Les også

Mann (32) truet Nav- kontor 800 ganger

Hverken politiet eller helsevesenet har imidlertid opplysningsplikt overfor Nav. Etter det Aftenposten erfarer, kjente ikke Nav til mannens historie i rettsvesenet. Han havnet dermed ikke i den ustabile kategorien, og Nav-medarbeideren møtte 26-åringen alene. — Vi har aldri hatt noen grunn til å tro at han var farlig, forteller Hanne M. Jacobsen, den drepte kvinnens nærmeste sjef.

Nav Grorud visste imidlertid, etter det Aftenposten erfarer, at 26-åringen hadde fått psykiatrisk behandling av spesialisthelsetjenesten.

Et kjent problem

26-åringens voldssak fra 2008 ble henlagt etter et snaut år selv om han innrømmet straffskyld.

Etter det Aftenposten kjenner til, ble dette gjort fordi politiets undersøkelser konkluderte med at han var for syk til å straffes. Samtidig var ikke volden alvorlig nok for tvungent psykisk helsevern.

Mannen falt mellom to stoler og endte opp som drapsmann.

Politiadvokat Kristin Bugge Lyså jobber med et prosjekt kalt «Mellom alle stoler» som nå skal granske sakene som faller gjennom på denne måten. Hun forteller at de har funnet rundt 70 personer i Oslo som hverken kan dømmes eller sendes til tvungent psykisk helsevern.

Les også

- Jeg vet det har vært brukt vanvittig mye penger på meg

— Det er et problem. Vi har mennesker med psykiske lidelser som beveger seg fritt i samfunnet samtidig som de begår kriminalitet mot alminnelige borgere, sier hun. - Det kan være ganske alvorlige voldshandlinger. Vold som grenser opp mot legemsbeskadigelse, men som ikke er så alvorlig at tvungent helsevern blir aktuelt, sier Lyså.

Aftenposten kjenner ikke sykdomshistorien til 26-åringen etter 2008. Vi vet heller ikke hvilken kontakt han har hatt med politiet i samme tidsrom.


I det nye A-magasinet i morgen kan du lese hele historien om kvinnen som ble drept på Nav Grorud 5. august i år.

Les også

  1. Vi er fortsatt «De andre»

  2. La psykisk helse bli en vinnersak!

  3. Ikke arbeidsplikt for sosialklienter