Norge

Les hele talen til nobelprisvinner Malala Yousafzai her

  • Ntb

Bismillah hir rahman ir rahim. I Guds den nådefulle og mest velgjørendes navn.

Deres Majesteter, ærede medlemmer av Den norske Nobelkomiteen, kjære søstre og brødre.

Les hele saken med abonnement

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding