Pasient ved omstridt kreftklinikk er tilkjent erstatning

Staten er dømt til å betale en kreftpasient som reiste til omstridte Medias Klinikum, erstatning for behandlingsutgiftene hans.

Rolf Iversen er veldig fornøyd med dommen i Stavanger tingrett, der han er tilkjent nærmere én million kroner i erstatning og saksomkostninger.
  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen

Rolf Iversen er i en fersk dom fra Stavanger tingrett tilkjent erstatning fra Pasientskadenemnda . Han avbrøt behandlingen i Norge og reiste til den omstridte Medias Klinikum for å betale for behandling der.

Erstatningsbeløpet 650.000 kroner. I tillegg er staten dømt til å betale 358.000 kroner i saksomkostninger.

Rolf Iversen jobber nå 100 prosent og er nylig blitt far. Da Aftenposten intervjuet Iversen i sommer, mente han at han var blitt frisk takket være behandlingen på den omstridte kreftklinikken.

– Jeg er selvfølgelig veldig glad for denne dommen og synes den er riktig, sier Iversen til Aftenposten.

Livsforlengende behandling i Norge

Iversen ble operert for kreft i magen i 2009. På en sykehuskontroll i 2011 ble det oppdaget en lesjon i leveren, men den ble ikke videre undersøkt.

En lesjon er en medisinsk betegnelse på lokaliserte skader på kroppen, enten det er ytre vold, svulst, infeksjon eller arrvev.

11 måneder senere ble han innlagt på sykehuset. Da ble det klart at svulsten nå var doblet i størrelse. Iversen fikk tilbud om livsforlengende behandling, med beskjed om at man ikke hadde behandling som kunne kurere ham i Norge.

Etter to cellegiftbehandlinger i Norge valgte han å reise til Medias Klinikum i Tyskland og betale for regional kjemoterapi der.

Kunne fått diagnosen et år før

I dommen står det at det «må vektlegges at behandlingen, og da både den regionale kjemoterapien og behandlingen med CyberKnife, med overveiende grad av sannsynlighet har hatt effekt, alene eller i kombinasjon med den systemiske kjemoterapien Iversen mottok i Norge.»

Retten mener at Iversen har krav på erstatning, fordi han kunne fått diagnosen 11 måneder tidligere. Dermed ble regningen han betalte ved den private klinikken i Tyskland, større enn om han hadde reist dit 11 måneder tidligere.

«I stedet for én runde med regional kjemoterapi, måtte Iversen gjennomføre 5
behandlingsomganger», står det i dommen.

Overlege Eva Hofsli ved St. Olavs Hospital.

– Gir falskt håp

Overlege Eva Hofsli ved St. Olavs Hospital mener ikke at dommen legitimerer Medias Klinikums behandling.

– Det er ikke nytt at regional kjemoterapi, som Medias gir, kan ha effekt dersom det er snakk om én lesjon og ikke flere. Problemet er at regional kjemoterapi ikke fungerer hos pasienter med spredning.

– Våre pasienter har som regel spredning, og med flere lesjoner er den behandlingen nesten umulig å gjennomføre. Å behandle pasienter med spredning på denne måten, er å gi dem falskt håp, sier Hofsli.

– Mange pasienter overlever ikke

Morten Brændengen, overlege og seksjonsleder i avdeling for kreftbehandling ved Universitetssykehuset Oslo, mener heller ikke at dommen legitimerer behandlingen til Medias Klinikum.

– Vi har ikke sagt at ingen pasienter kan ha effekt av en regional kjemoterapi, som Medias gir. Men vi har sett at mange pasienter som reiser dit og får behandling, ikke overlever, sier Brændengen.

Morten Brændengen, overlege og seksjonsleder i avdeling for kreftbehandling ved Universitetssykehuset Oslo.

Hans hovedkritikk er at klinikken ikke har kommet med noen rapport om hvordan det går med pasientene i ettertid.

– De trekker bare frem noen få som det går bra med, i markedsføringen sin. Selv om én pasient kan ha hatt effekt av behandlingen, kan ikke det brukes som evidensgrunnlag, sier Brændengen.

Rettsavdelingen i Pasientskadenemnda har ikke satt seg inn i dommen ennå, og vil derfor ikke kommentere saken. Om de vil anke saken eller ikke, er heller ikke avklart.