Landets nest mest trafikkerte jernbanestasjon sliter med signalfeil

Bare på Oslo S passerer flere tog i døgnet enn på Skøyen. Bane Nor sliter med å forklare hvorfor signalfeilene florerer akkurat her.

Skøyen stasjon er modernisert og oppgradert kraftig de siste årene. Likevel florerer signalfeilene. I rushtiden går det 17 persontog i timen her – hver vei. Her passerer et flytog torsdag ettermiddag.

Rett før nyttår skjedde det igjen. En signalfeil på Skøyen stasjon mellom Nationaltheatret og Lysaker førte til store forsinkelser i togtrafikken rundt Oslo. Konsekvensen blir formidabel når 800 tog passerer Skøyen i døgnet og de fleste stopper her.

Strekningen Oslo S – Skøyen er Norges mest trafikkerte jernbanestrekning, og Skøyen er landets nest mest trafikkerte stasjon. Men signalfeilene florerer, til tross for at stasjonen skinner av mye nytt utstyr og moderne arkitektur.

Konserndirektør for kunde og trafikk i Bane Nor, Bjørn Kristiansen, trakk selv frem signalfeilene på Skøyen stasjon som forklaring da Aftenposten onsdag skrev at punktligheten på norsk jernbane i 2018 var dårligere enn på mange år.

– Når slike tekniske feil rammer et sentralt knutepunkt som Skøyen stasjon, rammer det et stort antall tog, også tog til og fra Østfoldbanen. Det er stor variasjon i feilene som har oppstått på Skøyen, derfor har Bane Nor ennå ikke kunnet friskmelde Skøyen stasjon, uttalte Kristiansen.

– Hadde vært verre hvis ikke ...

Bane Nor klarer ikke å svare på hvor mye penger som er brukt på å modernisere og oppgradere akkurat Skøyen stasjon. Men av de 2,5 milliardene som de siste ti årene er brukt på moderniseringer og oppgraderinger av jernbanen på og nær Oslo S, er andelen betydelig.

– Dersom disse pengene ikke hadde vært brukt, i en periode der trafikken har økt med 15 prosent, ville situasjonen vært langt verre. Vi erkjenner likevel at vi ikke er i mål med dette arbeidet, og vi må fortsette å bytte ut komponenter som er utslitt for å holde trafikken i rute, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane Nor, Torild Lid Uribarri.

– Vi skal fortsatt forbedre jernbanenettet mellom Lillestrøm og Drammen og på Skøyen stasjon i årene som kommer, legger hun til.

Et Flirt-sett møter et flytog på Skøyen stasjon.

Klarer ikke å gi togene grønt lys

I juni i fjor snakket Aftenposten med signalsjefen i Bane Nor, Sverre Kjenne. Da forklarte han at de har et stort problem med å sette signalene i grønt, altså gi togene grønt lys. Kjenne varslet signaltrøbbel for jernbanen frem til 2030.

Uten grønt lys blir togene stående. Og når ett tog står på en stasjon som Skøyen, forplanter det seg lynraskt både til andre tog på strekningen og til andre strekninger. I løpet av minutter sitter tusenvis av passasjerer bom fast.

I opplysningene Aftenposten har fått oversendt fra Bane Nor, finnes få forklaringer på hvorfor akkurat Skøyen rammes så hardt. I stedet for å forklare hvorfor og hva slags feil som oppstår på Skøyen, peker Uribarri i Bane Nor på tiltakene som skal forebygge feil. Det er snakk om bytte av skinner og sviller, isolering av skjøter, utskifting av sporvekslere, utskifting av kabler, flytting av signaler og sporveksler og forebyggende vedlikehold.

NAF vil ha pendlergaranti

Som Aftenposten skrev onsdag, er punktligheten på jernbanen den dårligste på mange år.

– Tallene for punktlighet i 2018 viser at det må på plass bedre reisevilkår for pendlerne. Forsinkelsene er størst i rushtid og på de linjene med flest passasjerer, og det er ikke godt nok, skriver kommunikasjonsrådgiver Ingunn Handagard i NAF i en e-post til Aftenposten.

– I tillegg til de triste tallene for punktlighet, kommer en rekke innstilte avganger. De vises ikke i statistikken, noe som er for dårlig. Tilbake står pendlerne med et enormt tap i tid, uten at dette kompenseres. To ting må skje: punktligheten må opp og pendlerne må få automatisk refusjon når togene ikke går som de skal, fremholder hun.