Gjør deg klar for bussen: Her stenges jernbanen rundt Oslo i 2018–2021

Drammen-Asker. Oslo S-Ås. Her blir det full stans hver sommer til og med 2021. I perioder blir det også full stans Asker-Oslo S.

Mandag morgen var det kaos på stasjonene Asker og Drammen. grunnet stenging av Lieråstunnelen. Alle passasjerer må belage seg på buss mellom de to stasjonene i to uker.

Bane Nor har detaljerte planer klare for arbeid som gir buss for tog i lange perioder hvert år til og med 2021.

Aftenposten kan presentere disse planene samtidig som tusenvis av passasjerer strever med å komme seg fra Drammen til Asker, og videre til Oslo, på grunn av to ukers arbeid i Lieråstunnelen.

Nettopp Lieråstunnelen er grunnen til at det blir opptil seks uker med parkerte tog mellom Drammen-Asker hvert år frem til og med år 2021.

I dag utføres krisearbeid, ettersom laget med sprøytebetong i tunnelen sprekker opp og faller ned i biter. Selve hovedjobben består i å skifte strømledninger, skinner og sviller, forklarer informasjonssjef i Bane Nor utbygging, Thor Erik Skarpen.

En lang rekke passasjerer venter på busstransport i Drammen, mandag morgen.

Full stopp også sørøstover

Østfoldbanen mellom Oslo S og Ås skal også stenges i perioder hvert år på sommerstid 2018–2021 grunnet arbeidene med Follobanen.

I tillegg blir togene parkert flere påskehøytider og i en lang rekke helger frem til Follobanen står klar ved årsskiftet 2021/2022.

Følgende linjer rammes helt eller delvis av togstans 2018 – 2021:

  • Flytoget
  • L13 Drammen–Dal
  • L12 Kongsberg–Eidsvoll
  • Sørlandsbanen
  • R10 Drammen–Lillehammer
  • R11 Skien–Eidsvoll
  • L2 Ski-Skøyen
  • L21 Stabekk-Moss
  • L22 Skøyen-Mysen
  • R20 Oslo-Halden

JERNBANE PÅ ØSTLANDET KONKURRANSEUTSETTES: Dette skal skje i årene som kommer.

Vil rive husrekke for å få plass til flere jernbanespor

Ifølge Thor Erik Skarpen har ikke Bane Nor og NSB bestemt seg for hva slags sommertrafikk man vil prøve å holde i gang.

Det kan imidlertid bli perioder da det ikke kjøres tog overhodet mellom Drammen – Asker – Oslo S – Ås.

Dette fordi det skal gjøres store arbeider på Skøyen stasjon. Dessuten skal sporene i den problematiske Brynsbakken rett nord for Oslo S bygges om. I dag «sperrer» togene for hverandre, og det trengs, ifølge Bane Nor, flere spor.

Derfor fikk en rekke beboere i den vernede trehusrekken kalt «Hylla», i Enebakkveien på Vålerenga, tidligere i høst bakoversveis: Bane Nor vil ha revet hele rekken, for å gi plass til flere spor i Brynsbakken.

Heller ikke jernbanen nord for Oslo slipper unna

Det var stor kakefeiring i august da mange års arbeider på Oslo S, inkludert oppgradering på sentralbanestasjonen og i Oslotunnelen, formelt ble avsluttet.

Men det blir altså massivt med buss for tog også i årene som kommer. Heller ikke strekningen nordover fra Oslo slipper unna. Hovedbanen, lokaltogstrekningen som går utenom Romeriksporten på vei til Lillestrøm, skal på sikt rehabiliteres.

Også på Kongsvingerbanen skal det gjøres omfattende arbeider.


Sjekk stans på din strekning 2018–2021

2018

Østfoldbanen:

Stenges Oslo S–Ås 23. juni–5. august.

Dessuten i påsken, 29. mars-3. april.

Drammen-Asker:

Stenges 23. juni–5. aug.

Dessuten i påsken: 4 døgn 29. mars–3. april

Skøyen stasjon stenger 48 timer 28.–29. juli.

2019

Østfoldbanen: (Oslo S-Ås, Ås-Halden opprettholder trafikk)

Stenges 22. juni- 4. august

Dessuten i påsken, 18.–21. april

Drammen-Asker:

Stenges 22. juni–4. aug.

2020

Østfoldbanen:

Stenges Oslo S–Ås 16 dager i påsken, 2.–18. april.

I tillegg stenges Oslo S–Bekkelaget 11. juli–2. august. Det er ikke avgjort hvor stor påvirkning dette får for togtrafikken på resten av linjen.

Drammen-Asker:

Stenges 2.–18. april og 11. juli–2. august.

2021

Østfoldbanen:

Oslo S–Bekkelaget i påsken, 23. mars–6. april.

Samme strekning stenges 28. juni–9. august. Det er ikke avgjort hvor stor påvirkning stengningene får for togtrafikken på resten av linjen.

Drammen-Asker:

Stenges også i påsken 25. mars–6. april og 28. juni–9. august.