Skolebyråden: – Kan ikke sette i verk tiltak som går på tvers av ytringsfriheten

– Alle vi som har ansvar for osloskolen, bør se på og lære av Malkenes-saken, mener skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mener rektor ved Ulsrud gjorde det eneste riktige, da han startet undersøkelsessak mot Malkenes. Men håndteringen må ikke skremme ansatte til taushet, advarer hun.

I et intervju langer Skolelederforbundet i Oslo ut mot sin egen byråd for ikke å støtte rektor ved Ulsrud. Fylkesleder Trond Nilsen peker på at rektor kun har fulgt opp politikerne lovendring.

– Det er mange av oss som faktisk opplevde å bli regelrett falt i ryggen, skriver han i et debattinnlegg.

Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen fremhever at hun ikke har kritisert at det ble opprettet sak da Ulsrud-elever følte seg krenket av lærer Simon Malkenes uttalelser på NRKs Dagsnytt 18.

– Jeg har aldri sagt at rektor ikke skulle sette i gang en undersøkelse, slik loven pålegger ham. Det var riktig å undersøke forholdene etter den nye mobbeparagrafen. Jeg har samtidig vært opptatt av at ikke håndteringen skal gjøre folk så usikre at de lar være å delta i viktige debatter om skolen. Jeg har vært tydelig på at vi ikke kan sette i verk tiltak som går på tvers av grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet. Retten til å ytre seg for våre ansatte, er så grunnleggende at det er helt naturlig at jeg som skolebyråd også engasjerer meg, svarer Thorkildsen.

  • Skolelederne i Oslo: - UIsrud-rektor har fulgt ordre, men gjøres til syndebukk

– Må unngå «jussifisering»

– Er ikke denne saken heller et utslag av at det er politikernes skjerping av mobberegelverket, som har innsnevret ytringsfriheten?

– Denne saken har mange sider. En av dem handler om et helt nytt regelverk som er krevende å håndheve. Derfor er jeg opptatt av at skolene må lage prosesser lokalt der de får innspill fra både lærere, elever og foreldre til måter å skape og gjenopprette tillit på. Vi bør unngå unødig «jussifisering» når det er mulig, og heller involvere elevene og lærerne i hvordan vi kan skape gode, tillitsfulle forhold på skolen.

– Hva mener du har vært uheldig eller galt med Ulsrud-ledelsens håndtering i denne saken?

– Saken har trukket ut i tid, noe som har medført uro og uheldige spekulasjoner og påstander. Alle vi som har ansvar for utvikling av osloskolen, bør se på denne saken og lære av den.

– Skolelederforbundet reagerer på at du hevder det har vært systematisk knebling av kritikk i skolen. Har du ikke tillit til at dine egne skoleledere jobber for elevenes beste?

– Jo, det har jeg. Men jeg tror også på en åpen debatt om det som er trøblete. De man er glad i, skal man våge å ta opp vanskelige spørsmål med. Vi må ta på alvor den frustrasjonen som mange føler, og har følt på over lang tid, svarer byråden.