Nav-svindel i utlandet for nær 160 millioner kroner

Nav har anmeldt svindel for nærmere 160 millioner kroner i utlandet siden 2011. Trygdepengene er blitt sporet til nordmenns feriefavoritter.

Nav har anmeldt 66 trygdemottakere for svindel av til sammen 14,5 millioner kroner etter å ha mottatt stønad mens de oppholdt seg i Thailand.

Dagsavisen skriver at misbruk av dagpenger og arbeidsavklaringspenger er der det syndes mest.

Blant flere kontrolltiltak kan Nav sjekke om meldekort er sendt inn fra en datamaskin i Norge eller utlandet. Etaten kan også få innsyn i kontobevegelser for å se hvor bankkortet brukes.

– Spesialisert

– Nav har spesialisert arbeidet med å avdekke trygdesvindel i utlandet. Vi har en gruppe på i overkant av ti årsverk som jobber med det nå, sier direktør Sverre Lindahl i Nav Kontroll.

  • Det er avslørt og anmeldt 678 tilfeller av svindel til utlandet de siste fem årene.
  • Siden 2011 har Nav anmeldt 71 trygdemottakere for svindel av til sammen 17 millioner kroner i Sverige.
  • Thailand er nummer to på listen med 66 personer anmeldt for å ha svindlet 14,5 millioner kroner.
  • I Spania ble det anmeldt svindel for 8,7 millioner kroner.

– Om lag 85 prosent av anmeldelsene våre blir etterforsket av politiet, og det blir tatt ut tiltale. Av disse blir 98 prosent dømt, sier Lindahl.

Les også

Oppgir fiktive adresser i Norge for å få Nav-støtte mens de bor i utlandet: Tidligere stortingsvara tiltalt for trygdesvindel

De siste fem årene er mer enn 23 svindelsaker knyttet til personer som har oppholdt seg i Tyrkia mens de urettmessig har fått utbetalt ytelser fra Nav.

Ikke ulovlig å ta ferie

Det er ikke ulovlig for arbeidssøkere å ta ferie, men da skal man melde fra slik at stønaden stoppes for den perioden.

Personer som har mottatt stønad i mer enn 52 uker, får derimot inntil fire uker ferie med stønad.

Store summer pr. svindel

I de anmeldte sakene der man har svindlet Nav fra utlandet, ble det hevet i gjennomsnitt 230.000 kroner urettmessig.