212 kilometer å kjøre til nærmeste politiarrest

Norges største politidistrikt har én politiarrest. For enkelte politi- og lensmannskontorer kan det ta opp til syv timer å frakte en arrestant til arresten og komme seg tilbake.

For Jørn Morten Sletta (i midten), fungerende lensmann i Dovre og Lesja, er arbeidshverdagen ofte en annen enn for politiet i de store byene. Men også han har iblant behov for å pågripe folk og kjøre dem i arresten. Bildet er fra flommen i Gudbrandsdalen på forsommeren for fire år siden.

Fredag fortalte Aftenposten om hvordan nedleggelsen av arresten i Sandvika har skapt utfordringer for politiet i Asker og Bærum. Økt avstand til sentralarresten og køer inne på arresten har ført til at antall pågripelser er langt færre enn før politireformen.

I Innlandet politidistrikt – landets største i utstrekning – er avstandene en langt større utfordring. Etter reformen har de én sentralarrest. Den ligger på Hamar.

Fra lensmannskontoret på Dombås (Dovre kommune) er det 212 kilometer til Hamar. Fra Lesja kommune, som dekkes av samme kontor, er det enda litt lengre: 228 kilometer.

Jørn Morten Sletta, fungerende lensmann i Dovre og Lesja, forteller at bemanningen i helgene fører til utfordringer hvis man skal frakte en person til Hamar.

– Det viser seg at på kvelden natt til søndag så er det ikke flere patruljer enn det trengs. Da blir det vanskelig for en vanlig patrulje fra Hamar å hjelpe oss.

Les også

BAKGRUNN: Det tar over to timer å sette noen i sentralarresten i Oslo. Lokalt i Bærum står 24 celler tomme og ubrukte.

– Folk blir edru på veien

Den store avstanden gjør at politiet i Dovre og Lesja ikke alltid frakter personer som burde vært i arresten til Hamar.

– Et alternativ er at vi kjører folk hjem og håper på at det går bra, sier Sletta, og legger til:

– Hvis vi kjører helt ned til Hamar, kan vi jo nesten ta med oss personen hjem igjen, for han er jo blitt edru.

Hvis de er klar over at de ikke kommer til å få bistand fra politiet på Hamar eller Lillehammer til å få fraktet personen til arresten, skal det mye til for at de tar den 228 kilometer lange kjøreturen sørover.

– Vi vil jo få fjernet vedkommende. I etterkant blir vi en form for drosje, for personen kan jo ikke være der han er, forklarer Sletta.

Fra tre til én arrest

Tidligere hadde de tre politidistriktene som i dag utgjør Innlandet distrikt, tre sentralarrester – én for hvert distrikt. I tillegg fungerte Kongsvinger som ekstraordinær arrest på grunn av grensepasseringen til Sverige.

– Det kan være aktuelt å bemanne de tidligere arrestene ved blant annet større arrangement eller ved spesielle behov, sier Renate Melbye Utti, leder for Felles enhet for operativ tjeneste i Innlandet politidistrikt, i en e-post.

Les også

LES OGSÅ: Politifolk snur ryggen til Høyre, viser ny undersøkelse

Patruljene møtes midtveis

Aller lengst nord i politidistriktet ligger Tynset. Skal én person inn til sentralarresten, kjører to patruljer – én fra Tynset og én fra sør i distriktet – og møter hverandre halvveis. Der overtar den andre patruljen arrestanten og kjører videre til Hamar.

– Det blir jo ikke mange som kjøres til sentralarresten på Hamar, men det er klart hvis det er noen som gjentatte ganger har skapt bråk, så blir det nødvendig å frakte personen dit, sier Bjørn Tore Grutle.

Tynset ligger helt nord i Hedmark fylke og har 5000 innbyggere. I dag er stedet antagelig mest kjent for «kjempe-sparkstøttingen» på torget.

Han er lensmann på Tynset. Et alternativ for ham er å la den pågrepne sitte på en såkalt ventecelle lokalt.

– Da må vi derimot sitte og passe på vedkommende. Det er ikke slik at en enkel innbringelse fører til at vi kjører til Hamar, sier Grutle.

Siden 2002, lenge før reformen, har politiet på Tynset levd med at sentralarresten er på Hamar. Over tid har ordningen gått seg til og fungerer bedre, vurderer Grutle.

Sp: Ingen skam å snu

Store avstander mellom politi- og lensmannskontorene til sentralarrestene kan ramme befolkningens tillit til politiet og beredskapen, mener Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

 Trygve Slagsvold Vedum, Sp-leder

– Regjeringen må innse at den såkalte nærpolitireformen er et nederlag for beredskapen og tilliten til politiet, sier Vedum.

Politireformen har, ifølge Vedum, gjort politiet mindre operativt – det motsatte av formålet ved reformen.

– Hvis en patrulje først må kjøre til Hamar med en person, så blir det en enormt lang responstid og andre må eventuelt stille opp, sier han.

Sp-lederen kommer med følgende ønske:

– Man bør legge prestisjen til side, det handler om å legge til rette for best mulig politioperativt arbeid.

Vedum mener gjennomføringen av reformen har gått altfor fort, og et ønske om å vise handlekraft fra Regjeringens side har gått utover beredskapen.

– Jeg håper at justisminister Per-Willy Amundsen ser at dette har vært en dårlig måte å gjøre ting på. Jeg oppfordrer ham til å lytte til de tillitsvalget i politiet og dem som går med uniform.