Isbjørn med egg på menyen - truer ærfuglen og gåsa

Isbjørn er blitt et stort problem for hekkende sjøfugl på Svalbard. I enkelte områder blir nesten alle eggene til ærfugl og gås spist opp.

Isbjørnen fråtser i egg på Svalbard. 30–40 egg per bjørn er ingen uvanlig dagsrasjonen.

– Dette legger et stort press på bestandene av ærfugl og gjess i isbjørnutsatte områder. Vi ser også̊ flere storjo og polarmåker, også̊ dem eggspisere, sier seniorforsker og biolog Geir Wing Gabrielsen ved Norsk Polarinstitutt til Klassekampen.

Gabrielsen har forsket på sjøfugl og økologi i Kongsfjorden ved Ny-Ålesund de siste 35 årene.

Endringene har vært merkbare.

Å observere isbjørn på land var ikke vanlig før. I disse dager opptrer seks dyr samtidig der ærfugl og gjess hekker.

– Dette har sammenheng med temperaturøkning og mindre havis i Arktis, sier han.

Endring i spisevanene

Isbjørn som spiste egg ble sett for første gang i 2004. I enkelte hekkeområder er isbjørnene gule rundt snuten av alle eggene de spiser.

Fugleforskere har observert fem–seks isbjørn i samme området, hvor de spiser opptil 30–40 egg hver.

De siste årene er sjøisen blitt redusert, og isbjørn som ikke kommer seg langt nok nordover til der isen ligger, må̊ finne annen mat enn sel. Flere steder i Arktis er isbjørnen observert mens den klatrer i fuglefjell på jakt etter egg og unger.

Det endrede kostholdet forverrer isbjørnens allmenntilstand. Forskning på canadisk isbjørn viser at det endrede kostholdet blant annet gir utslag i lavere ungeproduksjon for bjørnene.

Les også: Flere isbjørn enn folk, men ingen katter

Svalbard: Driver isbjørnfamilie bort fra befolkningen i Longyearbyen