Norge

Nordmenn er mer borte fra jobben fordi vi er deprimerte

Antall tapte sykedager på grunn av angst og depresjon har det siste året økt mye mer sykefravær med andre diagnoser.

En femtedel av sykefraværet i første kvartal skyldtes psykiske lidelser. Ilustrasjonsbilde.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

– Det er nå flere som er sykmeldt for mer alvorlige psykiske lidelser som angst og depresjon sammenlignet med samme periode i fjor, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Torsdag morgen kom Nav med tall som viser at det legemeldte sykefraværet økte med 2,8 prosent fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år.

Dette sykefraværet står for 85 prosent av det samlede sykefraværet.

 • Les om deprimerte som fikk teste Navs nye metode. Den viser at det er bedre for psykisk syke å jobbe mens de blir friske, enn først å bli frisk og deretter komme seg ut i jobb

En femtedel skyldes psykiske lidelser

Psykiske lidelser sto for omtrent 20 prosent av alt sykefravær i 1. kvartal, skriver Nav i en pressemelding.

Hvis en ser på antall legemeldte sykefraværsdager, viser tallene for psykiske lidelser:

 • At antall tapte dager med diagnosen «angst og depressive lidelser» økte nesten dobbelt så mye som antall sykefraværsdager i alt.
 • For diagnosen «letter psykiske lidelser» økte antall tapte dager omtrent like mye som tapte dager i alt.

«Sammenlignet med i fjor er det 250.000 flere tapte dagsverk på grunn av psykiske lidelser, og økningen er i stor grad knyttet til mer alvorlige psykiske lidelser som angst og depresjon», skriver Nav.

Les også

Her er anti-selvhjelpslitteraturen som virkelig hjelper

Økte mest i næringslivet

Den største økningen i sykefraværet kom i privat sektor hvor det legemeldte sykefraværet økte med 3,4 prosent på ett år.

Det var ansatte i olje- og gassutvinning, jordbruk, skogbruk og fiske og industrien som hadde den største veksten i sykefraværet.

Sykefraværet øker mest i oljefylket Rogaland. Der gikk sykefraværet opp til 5,1 prosent i 1. kvartal i år, en økning på 7,3 prosent fra samme periode i fjor.

Les også

Utkjørt etter å ha jobbet over 1000 timer overtid i løpet av ett år

Samlet sykefravær stabilt

Summen av egenmeldt og legemeldt sykefravær gir totalt sykefravær. Dette blir korrigert for sesongsvingninger og at det er mest influensa om vinteren.

Dermed kan påfølgende kvartaler sammenlignes.

Fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017 holdt det totale sykefraværet i Norge seg stabilt, viser sesong- og influensajusterte tall.

Det legemeldte fraværet økte med 0,6 prosent og det egenmeldte gikk ned med 5,9 prosent. Det totale sykefraværet var stabilt på 6,4 prosent i disse to kvartalene.

Les også

Det er de ikke-dødelige sykdommene, som psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager, som koster samfunnet mest

IA-avtalen ikke nådd

Målet om 20 prosent reduksjon i sykefraværet er videreført i den gjeldende avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Den første avtalen ble inngått mellom sten og partene i arbeidslivet i 2001.

Siden 2001 har sykefraværet gått ned med 12,2 prosent og IA-avtalens mål om 20 prosent reduksjon er så langt ikke nådd.

Les mer om

 1. Sykefravær
 2. Depresjon
 3. Angst
 4. Arbeidsliv