Norge

Synnøve Finden tapte ostesak mot Tine i Høyesterett

Tine, en av de største aktørene i norsk matvareindustri, har vunnet i Høyesterett mot konkurrenten Synnøve Finden i striden om Jarlsberg-ost.

Nå har Høyesterett avgjort at Synnøve Finden ikke kan reklamere med at deres Kongsgård-ost er av «jarlsbergost-type».
  • Hans O. Torgersen
    Hans O. Torgersen
    Journalist

Høyesterett har forkastet Synnøve Findens anke i saken om deres Kongsgård-ost, som de markedsførte som en ost av «jarlsberg-type», skriver Matindustrien.no.

Tine brakte saken inn for Follo tingrett, som gjennom en midlertidig forføyning la ned forbud mot at Synnøve Finden kunne bruke ordet «jarlsbergost-type».

  • Hvor vanskelig er Tine å konkurrere mot? Her er 20 år med konflikter.

Synnøve Finden valgte å kjempe videre mot giganten, men tapte i lagmannsretten og nå også i Høyesterett.

– Vi er svært fornøyde med at tre rettsinstanser har bekreftet gyldigheten og styrken av Jarlsberg-merket. Tine ønsker konkurranse, men har hele tiden ment at konkurransen må være rettferdig og ikke basert på utnyttelse av konkurrenters varemerker, sier kommunikasjonsdirektør Lars Galtung til Matindustrien.no.

Nå venter neste rettsrunde mellom de to konkurrentene. Høyesteretts avgjørelse gjaldt den midlertidige forføyningen fra tingretten. Nå skal først Oslo tingrett og deretter – kanskje – de to ankeinstansene ta endelig stilling til spørsmålet. Hvis ikke noen av de to gir seg før den tid, da.

Les mer om

  1. Konflikt
  2. Høyesterett
  3. Næringsmiddelindustrien