Solveig Horne ba om timeout under utspørring i FN

Da FN-komiteen spurte om hvilke tiltak Norge har mot rasisme, ba den norske statsråden om en pause i utspørringen.

Statsråd Solveig Horne fikk kjørt seg kraftig da hun møtte til utspørring i FNs rasediskrimineringskomité i Geneve.

Temperaturen steg mot tampen av tirsdagens utspørring av barne-, likestillings— og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) i FNs rasediskrimineringskomité i Genève. Den norske statsråden måtte svare på en rekke kritiske spørsmål, blant annet hvorfor Regjeringen ikke har en egen handlingsplan mot etnisk diskriminering.

Hatkriminalitet var et av de sentrale temaene under eksaminasjonen. Nylig satte Aftenposten søkelys på hatkriminalitet og rasistisk motivert kriminalitet mot muslimer. Myndighetene blir fra flere hold kritisert for ikke å ta dette alvorlig nok. 15 år etter at Riksadvokaten ba politiet prioritere hatkriminalitet er det fortsatt få saker og få anmeldelser.

Problem med rasisme

FNs rasediskrimineringskomité (CERD) fører tilsyn med at Norge følger sine internasjonale forpliktelser om å motarbeide diskriminering. Den forrige eksaminasjonen var i 2011.

I tillegg til Regjeringen var representanter fra flere norske NGOer til stede under eksaminasjonen, blant andre leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen.

— Det var ingen tvil om at et av komitémedlemmene ga uttrykk for at Norge har et problem med rasisme, det er noe man skjønner ut fra at den offentlige debatten, og at det må møtes med alvorlige mottiltak.

Steen sier at da statsråden ble spurt om hvilke tiltak Norge har mot rasisme i det offentlige ordskiftet, unnlot hun å svare, men tok en timeout på flere minutter.

— Da hun svarte igjen, berørte hun ikke dette spørsmålet, sier Steen.

Les også: To muslimer slått ned: «Go back fucking terrorists»

Tok pause

Statsråd Solveig Horne bekrefter overfor Aftenposten at hun tok en pause under eksaminasjonen.

— Et medlem av komiteen kom med et kritisk innlegg der han etterlyste handling fra oss i arbeidet mot rasisme i politisk debatt. Da ba jeg om et par minutters pause slik at den norske delegasjonen kunne koordinere et svar.

Horne opplever at møtet med komiteen var konstruktivt og at Regjeringen fikk flere positive tilbakemeldinger på arbeidet den gjør.

— Samtidig var komiteen konstruktiv og stilte kritiske spørsmål, som vi mener vi svarte godt og grundig på.

Horne opplevde å bli særlig utfordret på arbeidet med hatytringer og hatkriminalitet.

— Vi kritiseres blant annet for at vi ikke har en handlingsplan mot etnisk diskriminering. Norge oppfordres også til å gjøre mer for å motarbeide hatefulle ytringer og rasisme i det offentlige ordskiftet. Da vi ble utfordret på dette, var jeg klar på at denne Regjeringen prioriterer å motarbeide diskriminering.

Regjeringen har ikke tatt stilling til om den skal lage en ny handlingsplan.

Etterlyser statistikk

Tidligere i år konkluderte Europarådets menneskerettighetsorganisasjon ECRI (Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse) med at det ikke finnes statistikk som gir et klart bilde av omfanget. Også Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har pekt på at politiet gjør lite for å kartlegge omfanget av rasistisk motivert vold

I Geneveble Solveig Hornebedt om å skaffe mer informasjon og statistikk.

— De utfordret oss spesielt på arbeidet med hatytringer og hatkriminalitet og etterlyste en helhetlig strategi i arbeidet mot etnisk diskriminering.

— Jeg var opptatt av å svare på hva denne Regjeringen har satt i gang av arbeid. Vi deler mange av bekymringene fra det sivile samfunnet, samt en del av bekymringene til komiteen, sier Horne.

Tirsdag startet en rettssak i Oslo tingrett mot tre menn som er tiltalt for å ha slått ned to muslimer på gaten i Oslo.

Visste du at Riksadvokaten ba politet om å prioritere rasistisk motivert vold og overgrep for 15 år siden? Det har Aftenposten skrevet om, blant annet her: