Norge

Anbefaler nasjonalt program for tarmkreftundersøkelser

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten mener det er tilstrekkelig dokumentert at screening reduserer tarmkreftdødeligheten.

Nasjonalt Råd for Prioritering i Helse- og Omsorgssektoren anbefaler et nasjonalt program for tarmkreftscreening.
  • NTB
  • Ingvild Fjelltveit

Rådet anbefaler derfor at det innføres et nasjonalt screeningprogram for tarmkreftundersøkelser.

Vedtaket ble gjort etter et åpent møte i Oslo torsdag.

Rådet presiserer imidlertid at anbefalingen bare gjelder dersom «gitte omstendigheter» er på plass.

– Med det mener vi at det må bygges ut mer kapasitet før programmet kan starte. Kompetansen som skal benyttes er den samme som benyttes til å behandle mennesker som man allerede vet er syke, og det må ikke gå ut over dem at flere skal inn til screening, sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet, som også leder rådet, til Aftenposten.

– Det betyr kort fortalt at vi må utdanne flere mennesker i teknikkene som brukes i screeningen, fortsetter han.

  • Da Stig takket ja til å delta i en undersøkelse om tarmkreft, hadde han ingen idé om at han var av dem som hadde kreft.

Vellykket pilotprosjekt

I fire år har det pågått et pilotprosjekt i Helse Sør-Øst med deltakere fra Østfold, Akershus og Buskerud.

Så langt har den rutinemessige undersøkelsen for tarmkreft avdekket over 1.900 avanserte forstadier og mer enn 223 krefttilfeller.

– Vi mener at prosjektet har vært vellykket og at det både bidrar til at vi oppdager mange tarmkrefttilfeller, og at behandlingen starter tidligere og derfor blir lettere og kortere. Vi ser også at tarmkreftdødeligheten går ned, sier Guldvog.

Man har imidlertid ikke sett store virkninger på den total dødeligheten.

– Dette er et av temaene vi har diskutert mye. For selv om tarmkreft er en farlig sykdom, så får flertallet ikke tarmkreft og det er ikke en sykdom som forårsaker en stor andel av de totale dødsfallene i Norge, sier Guldvog.

Professor Bjørn Hofmann ved NTNU Gjøvik og Universitetet i Oslo har samlet de etiske aspektene ved nasjonal screening, og skriver til NTB:

– Mye koker ned til det moralske spørsmålet om samfunnet skal bruke ressurser på å invitere 70.000 personer årlig for å undersøke 4.000 med koloskop, hvorav 8 personer får perforert tarmen, 640 får moderate eller alvorlige magesmerter, 0-1 dør og 2.000 får fjernet polypper uten å ha noen nytte av det for å forhindre 110 personer fra å dø av tarmkreft uten at den totale dødeligheten reduseres.

Må ha nok kapasitet

Rådet anbefaler nå at Helsedirektoratet, i samarbeid med de regionale helseforetakene, Kreftregisteret og forskningsinstitusjonene, vurderer hvilke metoder som skal brukes i et nasjonalt program.

– Helsedirektoratet begynner arbeidet med en gang, og vi regner med å kunne legge frem en anbefaling for et program ganske snart. Så regner vi med å få dette i oppdrag i neste års tildelingsbrev, og at vi da utformer detaljene i planen. Så kommer den politiske prosessen og behandlingen i Stortinget, sier direktør Guldvog.

Det innebærer at det vil ta noen år før et eventuelt nasjonalt screeningprogram er på plass.

– I beste fall rulles det ut fra 2019, og så tar det noen år til før det er landsdekkende. Det handler om at vi må ha på plass kapasiteten til å håndtere programmet, sier Guldbvog.

Les mer om

  1. Helse
  2. Kreft