Filmteamet og kjent islamist til stede da PST pågrep 18-åring

PST pågrep mandag en 18-åring i Göteborg, og mener han skulle slutte seg til IS. Med på turen var også et filmteam og islamisten Ubaydullah Hussain. PST uttaler tirsdag kveld at de ikke har gjennomgått beslaget.

Ulrik Imtiaz Rolfsen lager film om det ekstreme islamistmiljøet i Norge

Ved 20-tiden mandag kveld ble den kjente filmskaperen Ulrik Imtiaz Rolfsen oppsøkt av tre sivikledde tjenstemenn fra PST, skriver Dagbladet.

Da de dro igjen, hadde de med seg en rekke filer fraRolfsens kommende dokumentarfilm om Ubaydullah Hussain og islamistmiljøet i Norge, ifølge avisen.

PSTs tjenestemenn skal ha hatt med seg en beslutning fra statsadvokaten da de gjennomsøkte både bolig og bil og tok med seg diverse datafiler som bevismateriale. Tingrettsdommer Sven Olav Solberg bekrefter at statsadvokaten har adgang til å beslutte ransaking, men at det vanligvis kun er adgang for å bruke den bestemmelsen i saker der det antas at materialet vil gå tapt innen den tiden domstolen vil bruke på å avsi en kjennelse.

Det vil i så fall kunne tyde på at PST har hastverk, og at PST anser at saken er alvorlig.

PST: Hastet for å forhindre bevisforspillelse

I en uttalelse tirsdag kveld henviser PST til hastelementet som begrunnelse for at de gikk til beslag av materialet uten å vente på rettens beslutning.

— I en operativ fase etter pågripelse av en person siktet for forsøk på å reise til Syria for og delta sammen med ISIL, kom det frem konkrete opplysninger i etterforskingsmaterialet om at viktige bevis nå forefant seg hos en filmprodusent, skriver PST.

- Opplysningenes karakter gjorde at det var høy grad av sannsynlighet for at dette var riktig. Det forelå videre et vesentlig hasteelement for å forhindre at det viktige beviset ble forspilt. Ved å vente på rettens beslutning fremstod det for oss som sannsynlig at beviset i mellomtiden ville bli forspilt.

— På bakgrunn av den sterke sannsynligheten for at beviset skulle finnes der, og det vesentlige hasteelementet, ble Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) som i slike spørsmål har hastekompetanse, kontaktet med forespørsel om beslutning om ransaking. NAST var enig i vurderingen og det ble besluttet å ransake.

PST skriver også at beslaget er forseglet og klargjort for oversendelse til retten som skal avgjøre om PST skal kunne se innholdet. Beslaget skal ikke være gjennomgått av PST.

Knyttes til siktet 18-åring

Mandag ble også en 18 år gammel nordmann pågrepet på Landvetter flyplass i Göteborg. 18-åringen er siktet for å ville slutte seg til terrororganisasjonen IS. PST opplyser at de har til hensikt å fremstille 18-åringen for varetektsfengsling i Oslo tingrett i morgen, onsdag.

Aftenposten erfarer at 18-åringen skal være radikalisert i et ekstremt miljø på Østlandet.

NRK skriver at Ulrik Imtiaz Rolfsen har bekreftet at hans filmteam fulgte 18-åringen til Göteborg. Med på turen var også islamisten Ubaydullah Hussain.

I tillegg til at PST har siktet 18-åringen, risikerer selvsagt Hussain å bli møtt med anklager om at han har bidratt til å verve eller hjelpe 18-åringen til å slutte seg til terrororganisasjonen IS.

PST svarer ikke på henvendelser om beslaget hos Rolfsen, men det antas at politiet har beslaglagt upublisert materiale som Rolfsen har samlet for å lage filmen.

I så fall er det grunn til å tro at PST kan ha sikret seg opptak fra reisen som filmteamet hadde sammen med Hussein og 18-åringen til flyplassen i Göteborg.

I en twittermelding skriver Rolfsen at han ikke er mistenkt, men at han har status som vitne fordi han lager film om Ubaydullah Hussain.

I dag begynte samtidig to ankesaker mot Hussain i Borgarting lagmannsrett.

Ulrik Rolfsen lager for tiden en dokumentarfilm om Ubaydullah Hussain og islamistmiljøet i Norge. Her filmer teamet under rettsaken mot Arfan Bhatti i februar, hvor Hussain var blant tilhørerne i Oslo Tingrett.

Rolfsen og hans filmselskap Curry Film har fulgt islamistgruppenProfetens Ummah, hvor Ubaydullah Hussain er talsmann, tett. Filmteamet følger også nordmenn som reiser til Syria og Irak for å kjempe for den ekstreme islamistgruppen Den islamske stat (IS).

— Filmprodusentens materiale er beskyttet av kildevernet

Under en pause i rettsforhandlingene spurte Aftenposten hva Hussein tenker om PST-aksjonen, men han ønsket ikke kommentere saken. Hans forsvarer, John Chr. Elden, gir følgende kommentar:

- Det er veldig spesielt at PST beslaglegger materiale hos en filmprodusent som er beskyttet av kildevernet. Jeg har ikke hørt om noe lignende, sier han. Elden representerer også 18-åringen som ble pågrepet i Göteborg.

— Han er siktet for forsøk på å slutte seg til en terrororganisasjon. Han er tilbake i Norge og sitter i avhør hos politiet nå, sier Elden, som ikke vil kommentere nærmere hva hans klient har forklart seg om.

Elden sier at han ikke er kjent med at 18-åringen skal ha konvertert til Islam, eller er at han er medlem av Profetens Ummah.

- Ekspert: Beslaget er problematisk

Advokat Jon Wessel Aas, ekspert i opphavsrett og presselovgivning, mener PST-beslaget er problematisk:

— Med forbehold om at jeg ikke kjenner grunnlaget, er dette problematisk ikke først og fremst ut fra det opphavsrettslige, men det har mest med ytringsfriheten og det rettslige rundt det å gjøre. En dokumentarfilm er et journalistisk produkt. Da er jo det et problem med beslag i ikke-publisert materiale. Da kan man komme på kant med kildevern og for så vidt også utgangspunktet med forbud mot forhåndssensur. Det er ingen tvil om at det er et inngrep i ytringsfriheten som må være veldig vel begrunnet.

- Materialet skal forsegles og leveres til en domstol

Selv om det skulle foreligge en god nok begrunnelse for å få innsyn i noe materiale der, er det mye rettspraksis for at dersom man vil gjøre beslag i redaksjonslokaler, o.l. skal mulighetene for å gjøre skade mot kildevern begrenses, sier Wessel Aas.

— Materiale skal forsegles og leveres videre til en domstol. Så dette er ikke uproblematisk.

- Mange føler kanskje at krigen mot terror rykker stadig nærmere og vi hører om IS og ekstreme miljøer. Frykter du norske myndigheter vil ta snarveier i slike tider?

— Lovgivningen vår står fast. Vi er ikke i krig og vi har ikke unntakslover. Men det er ingen tvil om at den opplevde terrortrusselen preger myndighetene våre på flere områder. Den såkalte midlertidige bevæpningen av politiet, som nå er blitt ganske permanent, er et eksempel på det. Men for dette tilfellet – som jeg ikke kjenner nærmere til – er det ikke andre regler som gjelder, selv om den oppfattede terrorstrusselen er blitt større, sier han.

Sjeldent med beslag i journalistisk materiale

Også advokat Hans Marius Graasvold, som jobber mye med opphavsrett, medierett, personvern og forbrukerrettigheter, mener politiets beslag er problematisk:

— Presseetisk hører det med til sjeldenhetene at politiet tar beslag i journalistisk materiale. Man har blant annet en sterk rett til å beskytte egne kilder, et kildevern, en slik type beslag griper jo inn i kildevernet i den grad det materialet viser kilder som ikke nødvendigvis ønsker å fremstå offentlig.

— Men er det ikke i borgernes interesse at politiet gjør alt i sin makt for å stoppe nordmenn som vil slutte seg til terrororganisasjonen IS, hvis det viser seg at det er bakgrunnen her?

— Man skal tåle det andre borgere skal tåle. Det er de samme rettighetene som gjelder også for denne type saker. Jeg forventer at politiket har en god begrunnelse for å beslaglegge en filmskapers materiale.

Presseforbundet: - Dette er sjokkerende

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, sier til Dagbladet at PST nå har tråkket over en grense.

— PST må stoppe umiddelbart og forsikre oss på en troverdig måte at de ikke har og ikke kommer til å gjennomgå dette materiale. Dette er hendelser som minner om land vi overhodet ikke vil sammenligne oss med, sier hun.

Imtiaz Rolfsen har siden januar ifjor jobbet med en dokumentarfilm om Ubaydullah Hussain.

— Dette er sjokkerende i ordets rette forstand, og det har en enormt skadelig signaleffekt som sier at man ikke lenger kan fortelle noe i fortrolighet til mediene i Norge. Dette er prinsipielt viktig og sprer fare rundt kildevernet og pressefriheten, sier hun til avisen.