Norge

Helgesen sier nei til ulvejakt

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) gir ikke tillatelse til å skyte fire ulveflokker i Hedmark.

Ulv på Langedrag. Foto: Per Løchen, NTB scanpix

– Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det ikke er hjemmel for felling av de fire aktuelle revirene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) til NTB tirsdag.

Departementet har derfor besluttet at det ikke kan åpnes for felling i de fire ulverevirene. Lisenskvoten kuttes dermed fra 47 til de 15 ulvene det allerede er tillatelse til å felle, og som gjelder enkeltulver utenfor ulvesonen.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen gir ikke tillatelse til å felle de fire ulveflokkene i Hedmark. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

– Det har vært veldig viktig for oss å få en full juridisk belysning av saken. Derfor ble fagvurderinger fra både Klima- og miljødepartementets og Landbruks- og matdepartementet oversendt lovavdelingen for vurdering, utdyper Helgesen.

 • Planer om ulvejakt vekker reaksjoner også utenlands.

Lovavdelingen fastslår at naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen krever at skadepotensialet må være av et visst omfang og alvorlighetsgrad, for at felling av ulv skal kunne tillates. I denne saken har lovavdelingen konkludert med at lovens vilkår ikke er oppfylt. Et annet vilkår for felling er at formålet ikke kan oppnås på andre måter, som for eksempel ved inngjerding av beitedyr.

Felling før beitesesong

– I rovdyrpolitikken har denne regjering senket terskelen for å ta ut rovvilt i forkant av beitesesongen i prioriterte beiteområder. Dette gjelder også for ulv der den utgjør et tilstrekkelig skadepotensial, forklarer Helgesen.

Regjeringen vil også vurdere å senke terskelen ytterligere.

– Vi vil i ulveforvaltningen ha tett oppfølging og overvåke situasjonen framover for å dokumentere skadepotensial innenfor prioriterte beiteområder. Det blir spesielt viktig fordi ulvebestanden har økt, og fordi vi må vurdere revirenes skadepotensial, forklarer Helgesen.

300 jegere forberedt

Forberedelsene før årets ulvejakt har vært omfattende. I Hedmark har nær 300 jegere planlagt ulvejakten på de fire ulveflokkene. Jakten skulle ha startet 2. januar.

Av de 15 ulvene, som det tidligere er gitt tillatelse til å felle, er det i Rendalen felt to av Statens naturoppsyn og en av kommunalt fellingslag. To er felt av vanlige lisensjegere i Froland og Stor-Elvdal, og en er tatt på påstått nødverge i Lierne. Det gjenstår derfor fortsatt ni ulver på den samlede kvoten utenfor sonen.

Les mer om

 1. Ulv
 2. Vidar Helgesen

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Kraftige reaksjoner på at 42 ulver kan skytes

 2. POLITIKK

  Liten støtte til Hedmark Høyres ulveopprør

 3. POLITIKK

  Unge Høyre-leder: Helgesen må finne en måte å gjøre retrett på

 4. NORGE

  Varsler bygdeopprør etter nei til felling av ulv

 5. POLITIKK

  I fjor ble Slettåsulven «fredet» av Helgesen. Nå lever den farlig igjen.

 6. LEDER

  Aftenposten mener: Det handler ikke bare om ulv