Medlemsflukt fra Kirken i 2016

Aldri har så mange meldt seg inn i Den norske kirke som i 2016. Men 13 ganger så mange meldte seg ut.

Uranienborg kirke i Oslo.

Årsstatistikken for Den norske kirke viser at 3197 personer meldte seg inn, mens 41.429 meldte seg ut. Ifølge Vårt Land har ingen av tallene noensinne vært høyere.

Tallene for 2015 var 2071 innmeldte og 15.886 utmeldte.

Det betyr at antall innmeldte økte med 50 prosent fra 2015, mens antall utmeldte ble nesten tredoblet.

Flere med mer bevisst forhold til Kirken?

Ingen må oppgi noen begrunnelse for at de melder seg ut eller inn av Kirken, men direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet tror rekordbevegelsen i hovedsak skyldes to forhold:

– Først og fremst tror jeg diskusjonen rundt kirken, blant annet i forbindelse med skillet fra staten fra nyttår, har ført til økt bevisstgjøring rundt kirkemedlemskapet. Dessuten tror jeg økningen skyldes at vi har gjort det enklere både å melde seg ut og inn av kirken. I sommer ble det åpnet for både inn- og utmelding på internett.

Mange fødes inn i Kirken

– Vi har tenkt at det har vært fint at folk som har fått et bevisst forhold til at de ikke vil tilhøre vår kirke, melder seg ut. Men vi er i enda større grad glade for dem som er blitt bevisste på at de vil tilhøre Den norske kirke, og derfor melder seg inn, sier Johnsen.

– Hvem melder seg inn?

– Enkelt sagt er det i hovedsak folk som melder tilbake. De har vært medlemmer, men meldt seg ut og så kommer de tilbake.

I tillegg til denne relativt lille gruppen som er registrert som innmeldte, er det mange titusener som blir født inn i kirken.

– Alle som blir født med en forelder som er med i Kirken, blir registrert som «tilhørende». Der står de til de blir døpt, og dermed blir medlemmer, eller til de er 18 år. Totalt medlemstall for 2016 har vi ikke rukket å oppdatere, sier Johnsen.