Norge

Eirik Jensen får forklare seg for åpne dører

Oslo tingrett har besluttet at det ikke blir lukkede dører under hele forklaringen til Eirik Jensen når rettssaken mot ham starter i januar.

Eirik Jensen fotografert under lanseringen av hans egen bok ifjor.
  • Per Annar Holm
  • NTB

Rettssaken mot den korrupsjonstiltalte ekspolitimannen og Gjermund Cappelen, som er tiltalt for å ha bestukket Jensen, starter 9. januar og varer helt til 16. juni.

Jensen, som i sommer ble 59 år, har akkurat gått av med pensjon.

Det var Spesialenheten for politisaker som ønsket at dørene skulle lukkes når Jensen skal forklare seg.

Vaktbikkjene knurret

Det protesterte Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund på.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Norsk Redaktørforening anførte at medias viktigste rolle i et demokratisk samfunn er å bringe frem informasjon av allmenn interesse og å være en «offentlig vaktbikkje» i forhold til maktfaktorer i samfunnet. Det er nettopp disse hensyn som ligger bak prinsippet om offentlighet og åpne dører i rettspleien, og disse hensyn slår til i herværende sak «med full tyngde», argumenterne Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Nå har tingrettdommer Kim Heger, som er forberedende dommer, gitt pressen medhold.

Kan gjøre lydopptak

Retten tillater også media gjør opptak av aktors innledningsforedrag, forsvarernes merknader til innledningsforedraget, aktor og forsvarernes prosedyrer, men understreker at disse må kvalitetssikres før de kringkastes.

Har fortalt sin historie Hardtslående og urealistisk fra Eirik Jensen

Les mer om

  1. Eirik Jensen-saken