Norge

Hasteinnkaller til pressemøte om kontroversielt Utøya-minnested

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møter AUF-lederen og lederen for den nasjonale støttegruppen etter 22.jul–hendelsen.

«Memory Wound» er navnet på minnestedet som er planlagt bygget på Sørbråten ved Utøya i Hole kommune.
  • NTB

Temaet for pressemøtet er Utøya-minnestedet som er planlagt i Hole kommune. Pressemøtet starter klokken 10.30.

Naboene på Utstranda møter staten i Ringerike tingrett 25. april for å få stanset planene om oppføring av minnestedet «Memory Wound» på Sørbråten. Før jul ble naboene tilbudt rettsmekling med erstatning eller kompensasjon i form av penger som en del av tilbudet, men det sa naboene tvert nei til.

Minnestedet på Sørbråten skulle etter planen stå ferdig allerede sommeren 2016, men Utøya-naboenes protester har ført til at prosessen er blitt kraftig forsinket. En rettsprosess vil mest sannsynlig innebære behandling i tre rettsinstanser, der Høyesterett får det siste ordet.

Aftenposten følger saken og oppdaterer fortløpende.

Les også

  1. Hole kommune stopper Statens byggesøknad

  2. Rettssak om 22. juli-minnesmerke starter til våren

  3. 22. juli-minnesmerket: Om å pynte seg med lidelse

Les mer om

  1. Utøya
  2. Jan Tore Sanner
  3. AUF