Norge

Ny atomstrid mellom Ap og Regjeringen

taa17433-YTupxFjlk7.jpg

Arbeiderpartiet ber Regjeringen stemme for en FN-resolusjon om humanitære konsekvenser ved bruk av atomvåpen. Utenriksminister Børge Brende (H) har til nå avvist forslaget fordi han mener det bryter med norske NATO-forpliktelser.

  • Ntb

— Den sikkerhetspolitiske situasjonen gir ikke rom for å så tvil ved Norges forhold til NATO, og dette vil være en viktig føring for Norges stemmegiving i førstekomite i FN. Norge vil ikke stemme for resolusjoner med språk som innbefatter forbud som ikke er i tråd med Norges allianseforpliktelser, sier Brende til NTB.

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt sier til NTB at det ikke er noen motsetning mellom resolusjon 37 og gjeldende norsk atomvåpenpolitikk.

Lederen av Stortingets utenrikskomité sier hun vil følge nøye med på avstemmingen og stemmeforklaringen i FN, der den såkalte nedrustningskomiteen kommende uke skal behandle en rekke resolusjoner.

— Jeg forventer at stortingsflertallets syn kommer til uttrykk og at Norge inntar en pådriverrolle i det humanitære initiativet. Det langsiktige målet er et forbud mot atomvåpen, men nedrustningen må foregå på en balansert og ikke-ensidig måte, sier Huitfeldt.

Uenige

Regjeringspartiene ble tidligere i år bedt av en samlet opposisjon om å innta en mer offensiv rolle i kampen mot atomvåpen og for et internasjonalt forbud.

Det er uvanlig at regjeringen får instruksjoner av Stortinget i utenrikspolitiske spørsmål. Huitfeldt understreker at hun ikke vil jobbe for å pålegge regjeringen å stemme for resolusjonen 37.

— Det tilligger regjeringen å ta stilling til hvilke resolusjoner Norge skal støtte, men jeg har gitt uttrykk for Arbeiderpartiets klare anbefaling overfor utenriksministeren, sier hun.

Å støtte resolusjon 37 er det minste Norge kan gjøre, sier daglig leder Frode Ersfjord i Nei til Atomvåpen.

— Det er fullt mulig å ivareta NATO-forpliktelsene samtidig som man påpeker de humanitære konsekvensene ved bruk av atomvåpen. Det har vært gjort før, sier han.

Den aktuelle resolusjonen er en konkret oppfølging av arbeidet med det såkalte humanitære initiativet innen atomnedrustning, argumenterer Ap. Norge var med i gruppen av 16 land som i sin tid sto bak initiativet.

Det ligger ikke an til at noen NATO-land vil støtte resolusjonen, får NTB opplyst fra kilder i New York.

Vil stemme for

SV-nestleder Bård Vegar Solhjell stilte i forrige uke et skriftlig spørsmål der han ber Brende klargjøre Norges standpunkt til en rekke andre resolusjonsforslag. Brende avviser alle så nær som ett.

— Det finnes svært mange gode resolusjoner som ligger på bordet. Flere vil ha et forbud mot atomvåpen, som det er flertall for i Norge. Det er spesielt at Norge ikke vil stemme for noen av dem og tilsynelatende heller ikke lenger er enig i at atomvåpen har uakseptable humanitære konsekvenser, sier Ersfjord.

Også Norsk Folkehjelp reagerer.

— Det humanitære initiativet som den forrige regjeringen startet, handlet om å lage ny dynamikk og legge press på atomvåpenstatene som ikke oppfylte sine nedrustningsforpliktelser. Den linjen følger ikke Brende, sier Grethe Østern, enhetsleder for humanitær nedrustning i Norsk Folkehjelp til NTB.

At Norge har tegnet seg som medforslagsstiller til en resolusjon fremmet av Japan, mildner ikke organisasjonens kritikk.

— Japan fremmer denne resolusjonen hvert eneste år i FN og har gjort det i en årrekke. Den får hvert år bred støtte, også av atomvåpenland som USA og Storbritannia, nettopp fordi den ikke sier noe som helst om faktisk å gjøre noe. Den fører ikke til noen ting, sier Østern.

Les også

  1. Atombomben de elsker – og som forandret vår verden for alltid

  2. Som et gufs fra Den kalde krigen er atomvåpen igjen på NATOs agenda

  3. AP: Atomsmuglere avslørt fire ganger på fem år