Tidligere rektor siktet for å ha forfalsket vitnemål

Hvordan klarte den videregående skolen å få så mange flere elever til å fullføre? I halvannet år har politiet etterforsket blant annet om vitnemål ble forfalsket.

På denne skolen skal det ha foregått omfattende juks med statistikk og vitnemål, ifølge varslere.

I 2010 besøkte daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) den videregående skolen i Akershus. På fem år hadde andelen som fullførte og besto økt fra 55 til 76 prosent, ifølge tallene.

— Dette er noe vi kan lære av, oppsummerte Kristin Halvorsen ifølge en lokalavis.

For frafall i skolen er et stort samfunnsproblem, og på landsbasis har gjennomføringstallene vært omtrent uendret i over 20 år.

Denne skolens gode resultater ga derimot mange positive medieoppslag. Den ble en populær skole.

Men var tallene for gode til å være sanne?

Nå er den tidligere rektoren og en annen som satt i skoleledelsen siktet for dokumentforfalskning.

Etterforsket i halvannet år

Politiadvokaten forklarer hva de har etterforsket:

— Det handler om hvorvidt elever har gått ut av skolen med vitnemål det ikke er grunnlag for å få. Om det er endret på ferdige vitnemål, og om man har satt karakter på et vitnemål på feilaktig grunnlag. Og eventuelt hvem som har endret vitnemålene, og hvorfor, sier politiadvokaten.

En tidligere lærer ved skolen er anmelder.

Politiet ber fylkeskommunen om en oversikt over alle endrede karakterer i forbindelse med etterforskning av "mulig straffbar juks med endring av karakterer".

For å unngå å identifisere de siktede, har Aftenposten valgt å ikke navngi politiadvokaten og skolen.

De siktede avviser dokumentforfalskning og juks (se undersak).

  • Kjenner du til lignende saker? Ta kontakt med Aftenpostens journalist her.

— Slik jukset de

Tidligere og nåværende ansatte ved skolen har gjennom flere år varslet fylkeskommunen om juks ved skolen.

Ifølge anmeldelsen og andre varslere, er det er grunn til å tro at skolen har satt karakterer på elever uten at det har foregått undervisning i faget og uten at det gjort noen reel vurdering av elevens kompetanse. Videre påstås det at skolens ledelse selv kan ha satt egne karakterer på elevene, eller at de har endret karakterene som faglærere har satt. Det har de ikke lov til.

Rektor Oddvar Nergård fikk skriftlig advarsel etter leserinnlegget han skrev:

Les også

Får ikke kritisere skolen offentlig

For eksempel hadde skolen et alternativt undervisningsopplegg for elever som sliter. Det hevdes at elever som sto i fare for å stryke i blant annet kroppsøving, skal ha blitt overført hit.

— Dette var et rent jukseprosjekt, sier en varsler.

Når elever overføres til denne avdelingen, faller de ut av frafallsstatistikken, sier varslerne. Det skal ha bidratt til bedre tall for skolen.

Men nå ble det ikke ført fravær, det foregikk knapt undervisning og det var ikke reelle vurderingssituasjoner, ifølge påstandene. Likevel skal elevene ha dukket opp på slutten av året med karakterer i faget. I så fall har det blitt produsert falske vitnemål.

Politiet har også undersøkt om vitnemål er blitt endret etter at elever gikk ut av skolen, for eksempel at noen fikk bedret karakteren sin. En tidligere elev ved skolen mistenkt for å ha brukt et uriktig vitnemål.

Avhørt et titall vitner

Politiet pågrep i de to siktede i vår. De er siktet for dokumentforfalskning etter straffelovens § 182. Politiet opplyser også at de har avhørt et titall vitner.

De fleste forholdene politiet undersøker ligger flere år tilbake i tid, opplyser politiet.

— Vi registrerer at skolen har fått veldig positiv omtale fra media og fra en tidligere statsråd, som følge av den forbedrede statistikken. Det er naturlig å undersøke om det er en konsekvens av det vi undersøker.

Om kort tid sender politiet sin innstilling til statsadvokaten. Politiadvokaten understreker:

— Anmeldelsen vi har mottatt er omfattende og antyder flere alvorlige straffbare forhold. Det er likevel grunn til å minne om de strenge beviskrav som gjelder i straffesaker. På generelt grunnlag, selv om det skulle foreligge kritikkverdige forhold eller svikt i rutiner, må det bevises en straffbar handling utover rimelig tvil for at påtalemyndigheten for eksempel skal ta ut tiltale.

Har lederjobb i skolen

Akershus fylkeskommune fastslo i fjor at det har foregått uregelmessigheter ved skolen.

En varsler og tidligere lærer ved skolen sendte omfattende dokumentasjon til dem. I sitt svar skrev fylkeskommunen:

«Din varsling på manipulering av statistikk har bidratt til å avdekke kritikkverdige forhold. Dette arbeides det nå aktivt med, og fylkesdirektøren vil følge saken tett. Dokumentasjon fremlagt fra deg har gjort dette arbeidet enklere, og vi ser at det er forhold som må rettes opp.»

— Politietterforskningen om forhold ved skolen tar vi selvsagt alvorlig, sier fylkesordfører Anette Solli (H), som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Leverte «meget gode resultater»

Den siktede sluttet som rektor ved skolen i 2013. Til en lokalavis har han gitt denne begrunnelsen:

— Målet var 80 prosent fullført og bestått. Jobben var på en måte gjort. Det var naturlig for meg å søke nye utfordringer.

Han startet tidligere i år i en skolelederjobb i en annen kommune.

Da rådmannen presenterte ham, trakk hun i pressemeldingen frem at skolen i hans periode hadde levert «meget gode resultater» når det gjaldt å få flere elever til å fullføre.

Rektoren: - Jeg har verdens beste samvittighet

- Har det foregått forfalskning av vitnemål?

— Nei, jeg har ikke kjennskap til noe slikt. Jeg kjenner ikke til hva politiet har kommet frem til, men det eneste jeg vet er at det er satt spørsmålstegn ved et vitnemål fra 2005, sier den tidligere rektoren.

Han avviser at andre enn faglærerne har satt karakterer.

— Det høres uforståelig ut. Føring av elevenes karakterer er knyttet til faglærer via datasystemene.

- Ikke mulig

Han sier at noen elever ikke ville delta i vanlig kroppsøving, blant annet på grunn av angst og dårlige opplevelser fra ungdomsskolen, og at skolen derfor satte i gang tilpasset opplæring i faget.

— Det har kommet påstander om at elever har fått karakterer de ikke fortjener. Jeg oppfatter disse påstandene som en konsekvens av manglende forståelse av hva som ligger i begrepet tilpasset opplæring, sier han.

Han fortsetter:

— Det er ikke mulig å flytte elever inn i et annet system for å bedre statistikken. Du telles med uavhengig av om du har deltatt i den tilpassede opplæringen.

Han regner med å bli renvasket.

— Jeg har verdens beste samvittighet. Jeg har ikke gjort noe galt. Jeg regner med at politiet, gjennom grundig etterforskning, også kommer frem til det.

Innrømmer feil

Den andre siktede sier:

— Politiets etterforskning har avdekket at det i noen tilfeller er blitt gjort feil. Dette har kommet overraskende på meg, men i flere av disse tilfellene så kan jeg nå i ettertid se at det medfører riktighet, sier han.

— Så vidt jeg vet har det i min tid aldri vært satt karakter uten at undervisning og vurdering har vært gjennomført.