Norge

Brukte 115.000 på park-PR og Facebook-side med 47 følgere

Facebook-siden som markedsfører Huseby friluftsområde har 47 følgere. PR-byrået Axxept tok 20.313 kroner for å opprette og oppdatere denne, som har stått urørt siden juni 2013. I tillegg betalte Forsvarsbygg 95.000 kroner for å få bilder og omtale av parken.

Dette er noe av det Forsvarsbygg har brukt PR-konsulenter og over 43 millioner statlige kroner på.

 • Henning Carr Ekroll
  Henning Carr Ekroll
  Nyhetssjef
 • Les hovedsaken: Forsvarsbygg bruker millioner på PR-konsulenter mens forsvarsbygninger forfaller
  Aftenposten har gjennomgått deler av pengebruken i Forsvarsbygg, og sett nærmere på hvordan den statlige etaten bruker penger på PR-tjenester og markedsføring av tjenester de har monopol på å levere til andre deler av staten.

Transaksjonsoversikten utgjør totalt 43 millioner kroner. ( se hele listen nederst i saken ). I tillegg er det brukt 25 millioner kroner på «profileringsmateriell».

Disse utgiftene kommer ved siden av 17,5 interne årsverk som jobber med PR og kommunikasjon. Her er noen eksempler på hva pengene har blitt brukt til.

Aftenposten-saker kostet 70.000 PR-kroner

 • Etaten betalte 95.000 kroner for bilder og tekst knyttet til åpningen av et friluftsområde på Huseby i Oslo. I tillegg tok PR-byrået Axxept 20.313 kroner for å lage en Facebook-side om området. Siden, som ikke har blitt oppdatert siden juni 2013, har 47 følgere. Det betyr at hver følger har kostet 453 kroner.
  — Siden ble opprettet også for å forklare mer om det arbeidet vi gjør på Huseby, i tilknytning til rekkefølgebestemmelsene vi måtte innfri etter salget av tomten til USAs ambassade, sier fungerende kommunikasjonsdirektør Jeanette Christensen.
 • Det var av kapasitetshensyn, fordi vi ikke hadde ressurser tilgjengelig. Da ble det kjøpt bistand for å skrive kronikken, men også for å få råd om hvordan vi skulle kommunisere dette både eksternt og til kunder, sier Christensen.
17,5 årsverk innen kommunikasjon og PR var ikke nok til å håndtere Aftenpostens omtale av Forsvarsbygg i «grå økonomi»-serien.

Brukte 95.000 kroner på Powerpoint-presentasjon

 • Creuna AS fikk 95.000 kroner for å utarbeide en intern presentasjon for administrerende direktør Frode Sjursen. Presentasjonen skulle brukes under en strategisamling høsten 2012.
  — Denne ble laget da vår nye forretningsstrategi skulle presenteres for ledergruppen. Den har blitt brukt flere ganger, for å skape forståelse internt i hele organisasjonen for våre veivalg, sier Christensen.

- Var det noe spesielt krevende med denne presentasjonen som gjorde at den måtte lages eksternt?

— Nei, men her har man tenkt gjenbruk, og investerert i en god presentasjon som vi fremdeles bruker elementer fra, sier hun.

 • Burson-Marsteller fikk 151.031 kroner for å vurdere Forsvarsbyggs «synlighet i media».
 • Forsvarsbygg har siden 2012 opplevd å bli eksponert ganske betydelig i media, og ganske ofte med negativt fortegn. Vi har en voldsom økning i innsynsbegjæringer, og det vi må ta inn over oss, er at vi har ikke kommet godt nok frem med viktige budskap for å balansere sakene. Vi kjøpte da hjelp til å se på Forsvarsbygg opp mot sammenlignbare virksomheter. Hele intensjonen er at vi ønsker å være transperente og åpne, sier Christensen.

Les også:

Les også

Forsvarsbygg leide 171 hotellrom på Grand Hotel for å feste

 • I januar 2013 skrev Halden Arbeiderblad skrev at Forsvarsbygg ville ta betalt for parkering ved Fredriksten festning. Begrunnelsen var behov for inntekter til vedlikehold og drift av festningsområdet. Dette førte til reaksjoner i lokalmiljøet, og Forsvarsbygg betalte da Axxept AS 12.187 kroner for «kommunikasjonsbistand».
Forsvarsbygg kjøper inn produksjon av kundemagasinet "m2". Budsjettet for 2013 var 1,3 millioner for to utgaver. Her er administrerende direktør Frode Sjursen avbildet på forsidet av magasinet som blant annet tok for seg det elendige resultatet av etatens omdømmeundersøkelse.

— Situasjonen på det tidspunktet var at Nasjonale festningsverker ( en avdeling i Forsvarsbygg, red. anm ) ikke hadde kommunikasjonsmedarbeider. Av kapasitetshensyn valgte vi derfor å bestille ekstern bistand, forteller Christensen.

Kundemagasin med budsjett på 650.000 pr. utgave

Her er noen flere eksempler på hva offentlige kroner har blitt brukt på:

 • 59.123 kroner til Intelecom Norge for 815-nummer.
 • 146.750 kroner til Axxept for «kommunikasjon for kundetilfredshet».
 • 106.375 til Axxept for kroner for to dagers medietrening av seks personer.
 • Forsvarsbygg kjøper inn produksjon av kundemagasinet "m2" fra reklamebyrået Itera Gazette. I fjor ble det laget to utgaver, og budsjettet var på 1,3 millioner kroner.
 • Det kostet 117.500 kroner å lage brosjyren «Forsvarsbyggs forretningsstrategi i populærversjon».
 • Kjøp av konsulenttimer fra TNS Gallup for «oppbygging av undersøkelser, samt rapportering av resultater»: 346.072 kroner.
 • Produksjon og utsendelse av interne nyhetsbrev: 116.875 kroner.
 • 13.125 kroner til PR-byrået Axxept for tilsvar til en artikkel i Offisersbladet.