- Dette var ikke ment som en shortcut fra min side

Advokat Harald Stabell ble lurt trill rundt av privatetterforsker Geir S. Malthe-Sørenssen. Stabell mener likevel Malthe-Sørenssen har lagt ned et solid og ordentlig stykke arbeid for spiondømte Arne Treholt.

- Dette er veldig ubehagelig og skuffende. Jeg har aldri opplevd noe slikt før, sier advokat Harald Stabell.

VG avslørte lørdag at forfatter, privatetterforsker og tidligere journalist Geir S. Malthe-Sørenssen utga seg for å ha en kilde i Forsvarets e-tjeneste som satt på viktige bevis i Treholt-saken.

Avlyttingsmateriale viser at denne kilden i realiteten var en drapsdømt bruktbilselger. Lydopptakene, som ble lekket til VG, stammer fra etterforskning av en korrupsjonssak der Malthe-Sørenssen var siktet.

— Jeg finner nesten ikke ord, sier Stabell.

— Dette er veldig ubehagelig og skuffende. Jeg har aldri opplevd noe slikt før, sier Stabell.

Fornebu-bilder

Malthe-Sørenssen har i nesten ett tiår jobbet til og fra med Treholt-saken. I 2010 ga han ut boken Forfalskningen, der han påsto at politiet hadde forfalsket det såkalte pengebeviset i Treholt-saken. Det førte til at Gjenopptagelseskommisjonen på nytt vurderte Treholts begjæring om gjenopptagelse, som kommisjonen avslo i 2008. I juni 2011 vendte kommisjonen tommelen ned på nytt.

Geir S. Malthe-Sørenssen

Siden da har Malthe-Sørenssen i det stille jobbet videre med saken og etterhvert hevdet overfor Stabell og Treholt at han altså hadde en kilde i e-tjenesten som angivelig satt på materiale som kunne «gjenopplive» pengebeviset. Nye analyser eller bedre bilder av Treholts stresskoffert — tatt på gamle Fornebu lufthavn rett før pågripelsen 20. januar 1984 - skulle dokumentere dette.

— Vi ble forespeilet dokumenter og bilder fra Forsvarets etterretningstjeneste, men det varte og rakk. På våren i fjor begynte Treholt og jeg å miste troen på at dette ville føre frem. Men vi mistenkte aldri Geir for å fare med juks.

- Har du vært naiv ?

— I ettertid er det lett å tenke det, men vi hadde tillit til Geir. Han hadde gjort mye bra arbeid for oss, sier Stabell.

Han sier han rett og slett ikke begriper hvorfor Malthe-Sørenssen skulle dikte opp denne angivelige kilden i Forsvaret.

— Hva i all verden kan være motivet for å ta en så stor personlig risiko og samtidig risikere å ødelegge alt for Treholt? Penger kan han i alle fall ikke ha vært drevet av! Den såkalte kilden og han selv fikk kun dekket utgifter og reisekostnader, mellom 50.000 og 70.000 kroner, fra «Rettssikkerhetsstiftelsen for Arne Treholts sak». Det beløpet var betaling gitt over flere år. Treholt har ikke betalt ham penger på tre–fire år.

Harald Stanghelle kommenterer:

Les også

- Den store Treholt-bløffen

— Hvorfor tror du han diktet opp kilden?

— Det må ha skjedd noe med ham personlig, på et eller annet tidspunkt, som har gjort at det har tippet over. Han trengte jo ikke gjøre dette, sier Stabell.

Betviler ikke boken Forfalskningen

For Stabell sier samtidig at han ikke betviler innholdet i boken Forfalskningen (om Fornebu-bildene). Når det gjelder historien om at Stabells advokatkontor kan ha blitt avlyttet i forbindelse med gjenopptagelsessaken i 2010 og 2011, er han nå usikker. Stabell gikk ut i Aftenposten 13. mars 2014 og sa at han hadde fått et tips om dette fra en person i PST. Nå har Stabell vedgått overfor VG at det var Malthe-Sørenssen som overbrakte tipset fra en PST-ansatt.

Arne Treholt.

— Jeg finner ikke grunnlag for å si at det som kom frem i boken, om Fornebu-bildene, var feil. De bildene står på «egne ben», noe også sakkyndige senere dokumenterte.

Også i boken Forfalskningen i 2010 er det en anonym POT-kilde som angivelig bekrefter overfor Malthe-Sørenssen at pengebeviset er forfalsket.

- Tror du denne kilden er «sann»?

— Ja, det tror jeg. Vi fikk etterhvert opplyst navnet på vedkommende, som var en kjent person for meg. Men det interessante ved boken er ikke denne personen, men opplysningene som ble fremskaffet om Fornebu-bildene, sier Stabell.

Men Stabell vedgår at han ikke har andre holdepunkter enn Malthe-Sørenssens egne ord for både eksistens av kilden og det kilden formidler.

- Hva med avlyttingen av ditt eget kontor?

— Det er riktig at Geir videreformidlet dette tipset. Men vi fant spor etter gjenstander som nylig hadde stått gjemt bak mine nedstøvede årganger av Norsk Retstidene i en bokhylle på mitt kontor. En sakkyndig mente dette var «tydelige spor» etter det som kunne være avlyttingsutstyr, og politiet henla saken fordi de ikke hadde nok opplysninger til å identifisere en gjerningsmann.

Les Ørnulf Toftes reaksjon:

Les også

I anstendighetens navn

— Kan du utelukke at Malthe-Sørenssen kan ha rigget opp dette utstyret?

— Nei, men da måtte han ha tatt seg gjennom tre godt låste dører og ikke etterlatt seg noen spor i en godt bevoktet bygning midt i sentrum av Oslo. Dette kan ikke ha vært uført av andre enn profesjonelle. Nei, det er for utrolig.

- Hadde Malthe-Sørenssen nøkler til ditt kontor?

— Nei! Han har aldri så langt jeg kan huske vært alene på mitt kontor.

Harald Stabell.

— Hvorfor i alle dager sa du til Aftenposten 13. mars 2014 at du fikk et tips fra en person i PST, når du i realiteten fikk det fra Malthe-Sørenssen ?

— Jeg stolte på ham og la til grunn at tipset kom fra en person i PST. Vedkommende ble navngitt for meg og Treholt.

- Har du ikke egentlig bløffet Aftenpostens lesere? Det kom jo fra Malthe-Sørenssen?

— Nei, som sagt var jeg ikke opptatt av denne forskjellen. På den tiden var det ingen forskjell for meg om det kom direkte eller indirekte. Jeg vurderte det slik at risikoen for PST-kilden ved å kontakte meg direkte ville være stor

- Mange vil kanskje si du her tok en shortcut som du ikke burde ha tatt?

— Det er lett å være etterpåklok, men dette var ikke ment som en shortcut fra min side.

- Kjenner du denne personen?

— Jeg har fått opplyst hvem han er, men kan ikke si mer av hensyn til kildevernet. Jeg fikk opplyst at dette var en person som også tidligere hadde vært involvert i Treholt-saken og som ble avhørt av Gjenopptagelesekommisjonen. Og dessuten ble det altså funnet spor på mitt kontor som talte for at det som ble formidlet til meg, riktignok via Geir, var riktig.

Les Stanghelles kommentar etter EOS-utvalgets konklusjoner:

Les også

Brøt loven grovt og planlagt

— Har du snakket med Malthe-Sørenssen etter VGs avsløring?

— Nei.

- Har du forsøkt å ta kontakt med ham?

— Nei. Jeg har ikke behov for å snakke med ham. Det er mulig han har behov for å si noe til meg, men det spiller ingen rolle.

Stabell og Treholt håpet å kunne levere inn en ny begjæring om gjenopptagelse, der blant annet Malthe-Sørenssens juksekilde skulle bidra til å legge et fundament.

Stiftelsen «Rettssikkerhetsstiftelsen for Arne Treholts sak» har økonomiske muskler til å finansiere flere pågående prosjekter for å fremskaffe nye bevis i Treholt-saken. Stiftelsen betaler også honorarer til advokat Harald Stabell (t.v.).

— Er ditt arbeid for å gjenoppta Treholt-saken nå lagt stein dødt?

— Hva fremtiden vil bringe, er umulig å si. Men det kan bli tyngre å få gjenopptatt saken etter dette.

- Tror du den eller de som har lekket til VG kan ha hatt et slikt motiv?

— Jeg vil ikke spekulere på hvorfor dette kommer akkurat nå. Men man gjør seg jo sine tanker.