Norge

Risør kan få sin egen «barcode»

Leilighetene på Holmen blir liggende foran Risør havn. Det skal etter planen bli 136 leiligheter og et hotell på den 15 mål store tomten.

Den verneverdige trebyen Risør planlegger å bygge 130 moderne leiligheter og et hotell midt i innseilingen til byen. Torsdag kveld skal bystyret ta stilling til saken.

  • Kaja Korsvold
    Journalist

«Sovjetisk planlegging» har Riksantikvaren kalt den utbyggingen som nå planlegges i Risør. Også Fylkeskommunens kulturminneavdeling har kommet med klar kritikk.

Blokkene på opptil fire etasjer som kan bli klubbet igjennom på bystyremøtet torsdag, skal bygges på det som kalles Holmen, et lite industriområde midt i havnebassenget i Risør.

Nye tegninger

Utbyggerne planlegger å bygge ut 12.800 kvadratmer boareal pluss i et hotell. Det blir 130 leiligheter i opptil fire etasjers blokker, uten boplikt. Et fiskemottak ligger på den delen av Holmen som tilhører kommunen, og skal fortsatt være der.

Da Holmen ble planlagt utbygd vant først arkitektfirmaet Kritt Arkitekter, og utbyggingen ble vedtatt. Det oppsto imidlertid uenighet med utbyggeren Solsiden 1 og Petter Bogen Arkitekter laget nye tegninger som ble presentert for kommunen før jul.

Fire etasjer

— Utbyggingen legges frem som en mindre endring i forhold til det bystyret allerede har vedtatt i forrige periode. Den gangen var det klart flertall for prosjektet, sier ordfører Per Kristian Lunden (Ap).

— Kritikerne mener at de nye planene ser vesentlig mer radikale ut enn de gamle. Blant annet har fler av husene nå fire istedenfor tre etasjer. Går det an å si at det bare er en mindre endring?

- Det blir tett bebyggelse. Det er det forøvrig i resten av byen også. Riksantikvaren og Fylkeskommunen er motstandere. Risørs vernemyndigheter sier det er en bekymring med hensyn til samklang, det gjelder nok litt mer bokstavelig enn den forrige planen. Vi er også bekymret. Planen er å få arkitektene til å jobbe videre for å få det best mulig.

Tror på vekst og inntekter

- Du går altså inn for å vedta planen og så rette opp ting etterpå?

— Vi skal følge opp de vedtakene som er gjort og igangsette en rammeavtale og en igangsettingsavtale.

- Hva skal utbyggingen tilføre kommunen?

— Den tilfører vekst og inntekter. Det blir ikke boplikt, men jeg vet at en del er innstilt på å bo der hele året.

Plansjef Sveinung Jørundland som bekrefter at noen av byggene i den nye planen har fått en fjerde etasje

Det er første byggetrinn, husene bak i modellen, som eventuelt blir vedtatt på bystyremøtet i Risør torsdag.

.

Avvik fra planene

— De nye planene er ikke totalt større, sluttarealet på 12 800 kvadratmeter er det samme. Det er fire-fem tyngre avvik i den nye planen, blant annet skal havnen fylles ut syv meter. I første byggetrinn, som skal behandles på møtet torsdag, er innstillingen fra rådmannen at toppetasjene kan bygges, sier plansjefen.

Det er Risørfirmaet Solsiden 1 som står som utbygger av Holmen. Det lykkes ikke Aftenposten å komme i kontakt med daglig leder Arne Lindstøl onsdag.

Arkitekt Oddvar Johansen i Kritt Arkitekter som tegnet det første utkastet til utbygging, angrer på at han laget en såpass fleksibel løsning.

— De nye tegningene er basert på vårt reguleringsforslag. I forhold til vårt prosjekt er dette blitt et en forflatning, det sier også Fylkeskommmunen. Det er en trist utvikling. Jeg kommer selv fra Risør, dette er er veldig viktig prosjekt for byen, sier arkitekten.

Gjennomtenkt verneplan

Erling Okkenhaug i Allgrønn som har engasjert seg i byplanleggingen i flere byer i Norge, sier det som skjer er beklagelig.

- Risør har Norges mest gjennomtenkte verneplan. Det er en skjebnens ironi at man har et så sentralt område som ikke går inn under vernestatusen. I den store iveren etter å få til virksomhet, tillater kommunen hva som helst.

Lavblokkene på Holmen blir på opptil fire etasjer.