Norge

Folk får enda mer å handle for i år

En familie med to vanlige inntekter og gjeld kan i år få 3000 kroner mer å rutte med i måneden. Gode lønnstillegg og enda lavere rente drar i samme retning.

Hemming Johnsen og Margareth Klefsås ved Ruseløkka skole i Oslo håper på et godt lønnsoppgjør for lærerne i år. Et stykke ut i mai får de svaret. Jon Hauge

 • Sigurd Bjørnestad

Bare seks ganger tidligere på over 20 år har veksten i reallønnen vært bedre enn den ser ut til å bli i år. I utkanten av et kriserammet Europa vil lønnsoppgjøret, historisk lav prisvekst og rentekutt sørge for enda et godt år for norske lønnstagere.

— Alt vi ber om, er at vi blir satt pris på av arbeidsgiver og samfunnet, samt at vi får igjen for fem og et halvt års utdannelse, sier ungdomsskolelærer Margareth Klefsås på Ruseløkka skole i Oslo.

Lønnsoppgjøret i kommunene er i full gang. Men først et godt stykke ut i mai blir det alvor hos Riksmekleren. Tross alt har Klefsås likevel et håp om et oppgjør blant de beste.

— Vi har jo et håp om at det skal snu. Det er kanskje derfor vi blir værende, sier

Les også

Sjefenes lønn øker mer enn de ansattes

hun og går opp trappen for å ta i mot ungdomsskoleelevene i klasserommet.

Industrien og noen andre store næringer er nesten ferdige med lønnsoppgjøret etter lange netter hos Riksmekleren. Resultatet så langt peker mot en lønnsvekst på 4 prosent i år.

Summen av lønnstillegg og rentekutt kan gi en familie med to gjennomsnittlige lønninger og 3 millioner kroner i gjeld rundt 35 000 kroner mer i løpende kroner i år, regnet etter skatt. De som tjener mer enn gjennomsnittet, vil får flere ekstra kroner i tillegg, men samtidig tar skatten mer av lønnsøkningen fordi de må betale toppskatt.

2012 et godt år

Både Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) og Norges Bank spår at prisene vil stige med bare 1 prosent i år. Dermed ligger det an til at kjøpekraften av lønningene stiger med 3 prosent i år.

Det gode året 2011 blir dermed trolig etterfulgt av det like gode året 2012. Bare seks ganger tidligere tilbake til 1990 har veksten i reallønnen vært 3 prosent eller høyere. Men utsiktene til et lønnsoppgjør som er godt sett ut fra historien, gjør lite inntrykk på lærerne.

— Jeg har sluttet å tro på et godt lønnsoppgjør. Utviklingen viser at lærerne henger etter uansett, sier Klefsås.

Aftenposten treffer henne og kollega Hemming Johnsen på lærerværelset. Begge peker på at det er totalsituasjonen som er avgjørende for om de vil være lærere livet ut. Selv om lønnen er en viktig del, er det ikke alt.

Men nå mener Johnsen det er nok:

- Skjer det ikke noe med lønnen, kommer jeg nok til å se meg om etter en annen jobb. Selv om ikke pengene er hovedmotivasjonen, er de viktige.

De sentrale lønnsoppgjørene i industrien, byggenæringen og hotell og restaurant er gjennomført med anbefalte forslag som skal ut til avstemming. Lønnsvekst 4 prosent er akkurat det Finansdepartementet har lagt til grunn i årets statsbudsjett,

Les også

Så mye vil lønnen din øke med i år

mens det er litt over det Norges Bank og Statistisk sentralbyrå (SSB) har spådd i sine ferskeste prognoser.

For alle som tjener under grensen for toppskatt i år, vil skatten ta drøyt tredjeparten av lønnstillegget. Grensen for toppskatt er 490 000 kroner i år. For dem som tjente mer enn dette i fjor, vil skatten ta rundt 45 prosent av årets lønnstillegg.

Aftenposten har brukt 470 800 kroner som lønn i eksemplene (se tabeller). Det var gjennomsnittslønnen for heltidsansatte i fjor.

Norges Bank kutter

Sentralbanksjef Øystein Olsen har lenge vært gavmild overfor lånekundene. To ganger i nær fortid har han overrasket med rentekutt fordi det går dårligere i utlandet. Norges Bank regner med styringsrenten i år blir 0,5 prosentenheter lavere i år enn i fjor.

Med omtrent samme påslag opp til det bankene betaler for å skaffe seg penger, kan gjennomsnittlig lånerente i bankene gå ned like mye. Regnet pr. million kroner i gjeld betyr det 3600 kroner i reduserte renteutgifter i år. Med for eksempel 3 millioner kroner i gjeld i en familie, betyr rentekuttet over 10 000 kroner ekstra i år.

Ser på Norge

At finanskrisen i Europa skal ha innvirkning på lønnsoppgjøret, fnyser de to lærerne ved Ruseløkka skole nesten av.

— Det betyr bare at vi ikke kommer til å kreve 8 prosent. Vi har vært forståelsesfulle tidligere, og aldri fått igjen for det. Dessuten går det bra for Norge, og det er det som er viktig for oss, sier Johnsen.

 1. Les også

  Telenors India-sjef fikk 13-millioner i pensjonspakke

 2. Les også

  Ingen streik for hotell og restaurant

 3. Les også

  Oljegodene er verdt 222.000 kroner

 4. Les også

  Bare kvinner fikk lønnstillegg ved NTNU

 5. Les også

  Penger nok til tre dagers uke

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Økt prisvekst kan drive opp lønnsøkningen

 2. NORGE

  Her er yrkene som ble lønnsvinnerne i 2017

 3. ØKONOMI

  LO og NHO følger nøye med når han legger frem knusktørr statistikk

 4. ØKONOMI

  Mye høyere lønnsvekst i staten enn i industrien

 5. ØKONOMI

  En norsk gjennomsnittslønn vil krympe 4500 kroner på ett år – men for bedriftseierne er det fest

 6. ØKONOMI

  I fjor var lønnsveksten vår lavere enn prisveksten