Norge

Moxnes tapte «kommunisme»-kampen – begrepet beholdes i Rødts prinsipprogram

For andre gang har Rødt-leder Bjørnar Moxnes tapt kampen om å skrote ordet «kommunisme» fra partiets prinsipprogram.

Rødt har vedtatt å beholde ordet «kommunisme» i programmet, til tross for partileder Bjørnar Moxnes' ønske om å fjerne det.
  • NTB

Med stort flertall vedtok landsmøtet i Rødt søndag å beholde ordet, som dermed får sette punktum som det aller siste i partiets nye prinsipprogram.

Et klart mindretall, 63 av 219 delegater, stemte for å stryke setningen «Dette kaller vi i Rødt kommunisme» helt. Flertallet bestemte samtidig å bytte ut Rødt med Karl Marx, slik at den endelige setningen nå lyder «Det var dette Karl Marx kalte kommunisme».

  • Rødt skroter betegnelsen «pampevelde»: Får likevel ikke støtte fra LO

– Forandrer ingen ting

– Dette lever jeg godt med. Det forandrer ingen ting på det Rødt folk kjenner, sier Moxnes til pressen etter avstemningen.

– Du har hevdet at begrepet står i veien?

– Diskusjonen har vist hva Rødt legger i begrepet, nemlig et klasseløst samfunn, til forskjell fra hva Civita og VG måtte tro, sier Moxnes til NTB.

Han viser til at DDEs Bjarne Brøndbo nylig uttalte at enkelte ting er for viktige til å styres av markedsmekanismer og derfor iblant kalte seg kommunist.

– Hvis folk flest ser på det som Bjarne Brøndbo gjør, betyr det jo ingen ting fra eller til, sier Moxnes.

Andre gang

Kommunisme-striden førte til en fire timer lang heftig debatt lørdag, der både Moxnes og profilerte partimedlemmer som Mímir Kristjánsson gikk på talerstolen og argumenterte for å skrote begrepet.

Helt siden han ble Rødt-leder i 2012, har Moxnes forsøkt å luke ut ordet fra prinsipprogrammet. Men også i 2014 gikk han på et nederlag. Nå blir begrepet stående til et nytt prinsipprogram skal vedtas.

– Det som er viktigere, er at prinsipprogrammet utvetydig slår fast at sosialisme uten demokrati ikke er sosialisme, sier Moxnes.

Ikke imot privat eiendomsrett

– For det andre slås det fast at vi ikke er mot all privat eiendomsrett til bedrifter. For det tredje er det også krystallklart at vi støtter alle demokratiske rettigheter som ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og frie valg, sier Rødt-lederen.

Han er også er glad for at det han omtaler som sleivete formuleringer som «pampevelde» om LO-ledelsen og gammelmodige begreper som «borgerskap» er borte. På landsmøtet stemte et flertall for å erstatte «borgerskapet» med «kapitalistklassen».

– Dette er til å leve med, sier Rødt-medlem Boye Ullmann til NTB. Han stemte selv for å skrote kommunisme-begrepet.

– Nå kommer sikkert mediene til å fortsette å gnåle på dette. Men det er det politiske praksisen som teller, sier han.

Gjenvalgt

Rødt landsmøte har også enstemmig gjenvalgt Moxnes som partileder og Marie Sneve Martinussen som 1. nestleder og Silje Josten Kjosbakken som 2. nestleder.

Benedikte Pryneid Hansen fortsetter som partisekretær.

Les mer om

  1. Politikk
  2. Rødts landsmøte