Norge

Rapport om Høyblokken er klar

Før terrorbomben la kvartalet i ruiner huset Høyblokken Statsministerens kontor og Justisdepartementet.

Men først over nyttår får vi vite hva som er planene for Høyblokken og Regjeringskvartalet.

  • Vibeke Buan
  • Andreas Bakke Foss
    Journalist

Les også:

Les også

  1. HV var klare, men ble aldri brukt

  2. Breivik: - Mislyktes med bomben mot høyblokken

  3. - Departementet opptrer smålig og sjofelt etter 22/7

— Det er sendt over en rapport til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som skal være en del av departementets belsutningsgrunnalg, sier kommunikasjonssjef Hege Njaa Rygh til Aftenposten.no.

Om rådet fra Statsbygg er å rive eller bygge opp igjen Høyblokken, blir imidlertid ikke kjent før på nyåret. .

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bekrefter overfor Aftenposten at de har fått innrapporten fra Statsbygg, og at dette vil bli lagt frem i starten av førsteuken i januar som underlagsmateriale sammen medRegjeringens konklusjoner om Høyblokken og Regjeringskvartalets fremtid.

— En administrativ arbeidsgruppe skal første uken i januar gi sine samlede anbefalinger til fornyingsministeren om det fremtidige Regjeringskvartalet. Konklusjonene av arbeidet som pågår vil bli presentert når arbeidsgruppens rapport er ferdigstilt, sier departementsråd Ingelin Killengreen.

I tillegg til å vurdere hva som bør gjøres med Høyblokken skal rapporten også gi en analyse av om det er sikkerhetsmessig forsvarlig å ha departementsbygningene samlet på ett sted, slik de er i dag, eller om om det i fremtiden skal være et spredt på flere steder.

Har fjernet 600 tonn avfall

I mellomtiden pågår fremdeles oppryddingsarbeidet for fullt i området. Fire måneder etter at bomben gikk av gjenstår mye opprydding.

— Det er fremdeles mye vi må gå varsomt frem med, vi rydder lag for lag. Det dreier seg om alt fra rydding og verdisikring til sanering, vindustetting og andre reparasjoner, sier Njaa Rygh i Statsbygg.

Totalt har Statsbygg fjernet 600 tonn avfall fra området i og rundt Regjeringskvartalet. 160 tonn er asbestforurenset avfall.

— Oppryddingsarbeidet vil pågå til utpå nyåret og våren, sier Njaa Rygh.

- Hvor mye vil oppryddingsarbeidet anslagsvis koste?

— Det er veldig vanskelig å lage gode beregninger, vi har ikke tilsvarende erfaring fra tidligere. Men at det kan komme opp i flere hundre millioner er det ikke tvil om. Vi ser at det gjenstår mye arbeid, svarer Njaal Rygh.

Etterkrigsmonument

Åtte personer i og rundt Høyblokken ble drept da terrorbomben gikk av utenfor resepsjonen til bygningen om ettermiddagen 22. juli.

Før terrorbomben la kvartalet i ruiner huset Høyblokken Statsministerens kontor og Justisdepartementet.

Både Høyblokken og departementsbygningene S-blokken, R4 og Y-blokken har fått så store skader at riving er et av alternativene som vurderes.

Mange mener imidlertid Høyblokken, som er blitt omtalt som etterkrigshistoriens viktigste monument, må bevares. Andre har i debatten tatt til orde for at man må bygge et nytt og moderne signalbygg på tomten.

Tidligere har statsråd Rigmor Aasrud ikke utelukket at blokken blir revet selv om det viser seg at den er i god nok stand til å bevares. En av grunnene skal være at ansatte har gitt uttrykk for at de ikke orker å vende tilbake til kontorene i Høyblokken.