Håper å teste spytt for koronasmitte i høst

Muligheten for å teste mange personer raskt fremheves ofte som et av de avgjørende tiltakene for å få kontroll med og bekjempe koronaviruset. Tidlig og omfattende testing av befolkningen ble blant annet brukt som forklaring på hvordan Sør-Korea på knapt to uker klarte å bremse en rask spredning av koronaviruset i vår.

Helsedirektoratet gjennomførte i sommer et pilotprosjekt i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI), Oslo kommune, mikrobiologisk laboratorium ved Oslo universitetssykehus og Fürst Medisinske Laboratorium AS for å undersøke om spytt kan være egnet prøvemateriale for testing.

– Studien viste at analyse av spyttprøver i stor grad fanget opp de samme smittetilfelle som tradisjonelle hals- og neseprøver blant 800 personer som kom til testing ved Aker teststasjon, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Aftenposten.

Én av fordelene med spyttprøver er at personer som mistenker smitte, vil kunne ta en test hjemme.

– Det krever en nasjonal tilrettelegging for denne måten å ta prøver på og at de analyserende laboratoriene er godt forberedt til å håndtere slike prøver, sier Karoline Bragstad, seksjonsleder ved Seksjon for influensa og annen luftsmitte ved FHI.

Nå håper Bragstad på gode resultater i det videre arbeidet slik at spyttprøver kan bli en mulighet i løpet av høsten.

Bruk av spyttprøver vil også kunne spare enorme ressurser både økonomisk, personellmessig og med hensyn til smittevernutstyr.