Nekter overgrep mot tre sønner

Bistandsadvokat Gunhild Lærum mener tiltalen er svært alvorlig og på linje med den mye omtalte Alvdal-saken.
  • Håkon Letvik
Bistandsadvokat Gunhild Lærum og statsadvokat Peter Andre Johansen.
  • Nei, svarte de to tiltalte, en mor i 40-års-alderen og en far i 30-års-alderen, da dommeren spurte om de erkjente skyld etter den omfattende tiltalen.

Den tiltalte 30 år gamle barnefaren satt med hodet i hendene da statsadvokat Peter Andre Johansen lest opp den omfattende tiltalen som går ut på seksuelle overgrep mot tre gutter, allerede fra ett og to års alder.

Ifølge tiltalen skal guttene ha blitt utsatt for slag, spark og grove trusler hvis de ikke ble med på seksuelle aktiviteter med foreldrene. Vold, mishandling, voldtekt og incest går igjen i tiltalen. Guttene ble også truet til å begå overgrep mot hverandre. Strafferammen er 21 års fengsel.

Overgrepssaken ble avdekket etter at de to yngste sønnene ble plasert i fosterhjem i april 2011.

Les også

Ektepar tiltalt for gjentatte voldtekter mot egne barn

— Etter et par uker begynner barna å fortelle om overgrep. Fosterforeldrene varslet barnevernet, som igjen anmeldte saken til politiet.

Ingen vitner utenfra

— Det er ingen vitner utenfra eller tekniske bevis som kan ha betydning for skyldspørsmålet. Forklaringene fra barna er det primære beviset. Særlig den eldste sønnen må betraktes som et hovedvitne. Først avviser han overgrep, deretter kommer det drypp etter drypp. Han forklarer seg etter hvert om omfattende overgrep, også mot småbrødrene, sa statsadvokat Johansen i sitt innledningsforedrag.

Han viste til at familien hadde flyttet svært mye, 13-14 ganger - mellom ulike romerikskommuner. For å gjøre det lettere for dommerne la statsadvokaten frem det han kalte en «pergamentrull» - en oversikt over hvor familien hadde bodd og når.

— Årsaken er at barna knytter overgrep til ulike steder, sa aktor, og ba dommerne være spesielt oppmerksom på bilder av noen bosteder, hvor det var små kjellerrom som barna har forklart seg om.

Statsadvokaten pekte på de typiske sider ved overgrepssaker - barnas uvilje til å forklare seg, lojalitet til foreldrene, at de har forklart mer etter hvert - forklaringer som vil bli vist frem på TV-skjermer i tingretten i dagene som kommer.

- Ville påvirke sønnens forklaring

Den 40 år gamle moren ble fremstilt i tingretten fra Bredtvedt fengsel, fulgt av to politibetjenter. Hun ble varetektsfengslet for halvannen uke siden, fordi hun hadde brutt besøksforbudet og oppsøkt den eldste av sønnene, som nå er 17 år gammel.

— Vi fryktet at hun ville påvirke ham til å endre forklaringen sin, sa statsadvokaten, som antydet at foreldrene hadde lovt ham bil og andre gaver for å endre forklaring. Utskrift av Facebook og telefonutskrifter vil bli lagt frem for retten senere for å dokumentere dette.

— Den viktigste sperre for å forstå overgrepssaker er; dette går ikke an. Men vi vet fra andre saker, Alvdal-saken for eksempel - at det er mulig. Hvis man har slike sperrer, bør man stille med blanke, ufargede ark, sa statsadvokaten som en oppfordring til dommerne.

Flere av fosterforeldrene, en psykolog, en psykiater, ,to ansatte i barnevernet og en barnehageansatt, lærere naboer, politifolk, og barnas behandlere er blant dem som vil bli innkalt som vitner under rettssaken, som vil pågå i elleve dager.

Morens forsvarer, advokat Siri Langseth, sa i sine kommentarer at saken bygger på avhør, i en sak som er preget av sterke følelser.

— Avhørene er fremkommet på en slik at måte at de ikke er pålitelige, sa Langseth. Hun advarte mot oppfatningen at «barn snakker alltid sant» i overgrepssaker.

— Etterforskningen av en overgrepssak er brolagt med gode intensjoner - fra politi - fosterforeldre og andre involverte - men alle blir følelsesmessig berørt og danner seg en oppfatning av hva som har skjedd, advarte Langseth.