Norge

- En modig handling av retten

Ekspertene Aftenposten har snakket med, kaller dommen for «modig» og «riktig».

Advokat John Christian Elden, Utøya-helt Jørn Øverby og rettspsykiater Arne Thorvik.

 • Frøydis Braathen
 • Kaja Korsvold
 • Einar Haakaas
 • Wenche Fuglehaug
 • Tor Arne Andreassen
 • Sveinung Bentzrød
 • Henning Carr Ekroll
 • Arild Færaas
 • Marie Melgård

Dette mener bistandsadvokatene

— Dette viser at rettssystemet fungerer og at dommere er selvstendige. Vi får håpe Anders Behring Breivik gjør det forsvarerne sai går ved å vedta dommen på stedet, sier advokat John Christian Elden , som er bistandsadvokat for etterlatte etter terrorangrepet.

— Dette er rettferdig, rett og slett. Vi har hørt at Behring Breivik ikke ville anke dersom utfallet ble dette, og jeg håper at også påtalemyndigheten godtar dommen, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen .

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Foto: Grøtt, Vegard/NTB scanpix

— Jeg tror ingen andre enn muligens de rettssakkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim kan være misfornøyd med denne dommen. Mine klienter er lettet og oppfatter dette som en riktig dom, sier Carl Bore .- En dom som forventet for den verste massemorder verden har sett i fredstid, sier bistandsadvokat Andreas Bjørn Salvesen .

— Mine klienter føler lettelse, og man slipper belastningen ved en ny sak hvis Behring Breivik står ved at han ikke vil anke, sier Sjak R. Haaheim .

Aktoratet

Aktor Inga Bejer Engh sier til pressefolk i salen under pausen at hun var forberedt på at tilregnelighet ville bli et mulig utfall.

— Jeg tenkte at det var en mulighet til at de kom frem til dette. De har tydeligvis vurdert det annerledes enn oss, sier Bejer Engh.

Forsvarerne

— Vår klient er blitt hørt hva gjelder ønsket om å bli kjent tilregnelig, i så måte er vi tilfreds. Men jeg vil ikke bruke ordet førnøyd. Behring Breivik har selv påberopt seg nødrett og frifinnelse, sier Vibeke Hein Bæra , Anders Behring Breiviks forsvarer.

Overlevende og pårørende

— God og enstemmmig dom i Oslo tinghus. Dommerne har gjort en god jobb, sier Trond Henry Blattmann , leder for støttegruppen 22.7.

— Dette er utfallet som best beskytter vårt samfunn mot individet Anders Behring Breivik og hans hatefulle politiske prosjekt, Eivind Rindal, overlevende fra Utøya.

— Alt i alt er dette en lettelse, og det beste alternativet for oss alle. Flertallet ønsket tilregnelighet og forvaring, og det har de fått, sier Adrian Pracon .

— Slik kan vi blir ferdig med saken og gå vidre til neste kapittel.

Adrian Pracon. Foto: SCANPIX

— Forskjellen på hva han ville bli dømt til, ville vel bli om han skulle ha grå eller hvite vegger når han spiste lunsj. Men nå slipper vi sannsynligvis en ny runde der vi må gå inn i rollen som offer igjen, sier Per Anders Langerød , som var på Utøya 22. juli i fjor.- Jeg har sagt til meg selv at det ikke betyr så mye hva han blir dømt til, men innerst inne er jeg glad og lettet for at han blir dømt tilregnelig. Først og fremst fordi vi forhåpentligvis slipper en ankesak, sier Eivind Dahl Thoresen , jusstudenten som befant seg bare noen meter fra bomben like før den sprengte.

— Jeg synes dommen ble riktig og personlig er jeg lettet. Det har ikke vært det viktigste, det som skjer i dag, men i den grad det har spilt noen rolle, har jeg tenkt at en dom på utilregnelighet ville vært vanskelig å forstå, sier Ali Esbati , som var på Utøya i fjor.

-Resultatet gjør det lettere for oss fremover, istedenfor å se på terrorangrepet som en handling av en psykisk syk kan vi se det i sammenheng med høyreekstremisme – og vi kan ta diskusjonen om disse miljøene, sier Utøya-overlevende Bjørn Ihler .

— Jeg er glad og tilfreds, men ikke fordi jeg føler noe behov for hevn. Jeg mener bare dommen er riktig juridisk begrunnet og det er viktigst for meg, sier Utøya-overlevende Sindig Bekkedal .

— Han har fått en dom. Det er en god følelse å være ferdig med nok en prosess. Det gjør at man kan se fremover. Det er punktum på en lang prosess som har vært tung, men nødvendig. Slik sett blir det et slags lyspunkt, sier Renate Tårnes (23). Kjæresten hennes ble skutt og drept i terrorangrepet på Utøya.

— Det finnes ingen rettferdighet i denne saken, men likevelgodt at Anders Behring Breivik skal forsvinne, sier overlevende AUF-er Vilja Hanssen .

Rettspsykiaterne

— Jeg ser dette som en modig handling av retten. Den understreker prinsippet om at sakksyndige er rådgivere for retten, sier Arne Thorvik .

— Jeg tror det retten har skrevet om både utilregnelighetsbegrepet og usikkerhetsmomenter vil ha betydning for fremtidig rettspsykiatrisk praksis. Jeg kan si at jeg for så vidt er fornøyd med at det vi har observert på Ila ikke står i strid med det domstolen har kommet til, sier Randi Rosenqvis t, norsk nestor innen rettspsykiatri.

— Dommen viser at vi trenger videre debatt og utvikling av rettspsykiatrien som ligner mer på det vi har i Sverige, Danmark og Finland, hvor vi har institusjoner og en mer profesjonell ramme rundt de psykiatriske vurderingene sier psykiater Agnar Aspaas , som arbeidet sammen med Terje Tørrisen om den andre sakkyndig-rapporten.

— Hvordan det skal organiseres kan man se på. Det er ulike modeller, i Norge har man én, i Danmark en annen, sier Karl Henrik Melle, leder for den rettsmedisinske kommisjon som har støttet konklusjonen om utilregnelighet.

Politikernes reaksjoner

Norske politikere mener dette om dommen:

Helga Pedersen (Ap). Foto: SCANPIX

— Jeg håper beslutningen gjør at de etterlatte nå kan ta et steg videre, sier Helga Pedersen (Ap) .- Jeg blir lettet dersom denne dommen blir stående, men det er behov for å ettergå både etterforskning og rettsprosess i denne saken for at vi skal lære av den, sier André Oktay Dahl (H).

— Massemorderen får den strengeste straff vi har hjemmel for, det er i tråd med min rettsfølelse, sier Audun Lysbakken (SV).

— Jeg tenker i dag særlig på ofrene og de pårørende, sier KrF-leder Knut Arild Hareide .

— De har lagt et godt grunnlag for å holde ham inne på livstid, sier Jan Bøhler (Ap) .

— Dommere har gjennomført prosessen med verdighet, orden og ro, sier Venstre-leder Trine Skei Grande (V) .

Knut Arild Hareide (KrF). Foto: SCANPIX

— Breivik skal nå sone på Ila i uendelig fremtid, sier Hans Frode Asmyhr (Frp). - Jeg må si at mange av oss har oppfattet det han har gjort som tilregnelig galskap, og vi ser nå at dommen er i tråd med dette, sier Knut Storberget (Ap) .

Utøya-heltene

— Det er en fornuftig dom. Selv om man kan synes han er en helt gal person, så har han vist i retten at han er tilregnelig på den måten at han er helt klar over hva han har gjort, og står for det, sier Jørn Øverby , en av de frivillige som hjalp ungdommer opp fra vannet ved Utøya.

— Når han dømmes til fengsel, så vet vi hvor han er. Jeg tror folk kan få fred. Det eneste jeg synes er synd er at det var dette Behring Breivik ønsket selv, sier Oddvar Hansen , som også var med på å hjelpe livredde ungdommer ved Utøya.

— Jeg er lettet, men følelsesmessig går dette inn på meg. Jeg har stor empati med dem som mistet noen i fjor. Jeg er glad dommen er enstemmig, det gir oss mulighet til å gå videre. Jeg synes også dommen samsvarer med folkeoppfatningen av hva som skulle skje, sier båthelt Bjørn Kasper Ihaug .

Andre som har fulgt saken

— Med all den tvil som er sådd om Behring Breiviks psykiske tilstand, ville ingen av de to mulige domsavsigelsene være helt tilfredsstillende. Men den dom som er avsagt, er for meg den minst utilfredsstillende, sier forfatter Jan Kjærstad som fulgte rettssaken og skrev om den.

— Jeg synes dette var en helt riktig konklusjon. Det er klart at man ikke 100 prosent kan utelukke at han var psykotisk 22.7. Men ut fra alt som er kommet frem og det jeg selv har sett av dokumentasjon, er det mest rimelig å konkludere slik retten har gjor, sier Ulrik Fredrik Malt , avdelingssjef og avdelingsoverlege ved avdeling for nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved Oslo Universitetssykehus.

— Jeg var absolutt ikke sikker på det. Men når den først ble det, er jeg ikke overrasket over at den ble enstemmig. Jeg kan tenke meg at det har vært ganske friske diskusjoner, men tror at de har jobbet ganske hardt for å bli enige. Det ville vært uheldig med dissens i denne saken, sier Jo Stigen , professor i strafferett.

— Han har alltid vært i gråsonen avikke-tilregnelig og tilregnelig. Jeg mener det ville vært like bra begge deler.Men det viktigste er at det ikke finnes noen tidsbegrensing av hvor lenge hankan sitte inne. Han er en ekstremt farlig person, sier terrorforsker Magnus Ranstorp .

— Det må være en stor lettelse for det norskesamfunnet at en mann som i så mange år planla bomben og massakren og så utførteden, holdes ansvarlig for sine handlinger, sier religionsforsker og professor Mattias Gardell .

 1. Les også

  Enstemmig rett mener Behring Breivik er tilregnelig

 2. Les også

  - 21 år for 77 menneskeliv? Har verden blitt sinnssyk?

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Terroristens menneskeverd respekteres.

 2. NORGE

  Terroristen bak 22.juli-angrepene ber om å bli prøveløslatt

 3. NORGE

  Flyforbud under Behring Breivik-saken

 4. NORGE

  Norge kan bli dømt for brudd på Breiviks rettigheter

 5. KOMMENTAR

  Utfordrer forståelsen av menneskerettigheter | Per Anders Madsen

 6. NORGE

  Staten topper laget før ny Behring Breivik-runde