Spillbransjen tapte første runde i søksmål om pengeoverføringer

Oslo tingrett gir Staten full støtte i striden rundt forbudet mot pengeoverføringer til og fra utenlandske spillselskaper.

I juni møttes staten og spillbransjen i det som beskrives som første rettsrunde i striden rundt forbudet mot transaksjoner mellom norske spillere og utenlandske spillselskaper. Magnus Schei hos Regjeringsadvokaten (t.h.) tok første stikk. Spillbransjens advokat, Jan Magne Langseth, vurderer nå en eventuell anke.

Siden 2010 har norske banker og finansinstitusjoner blitt pålagt å stanse formidling av penger til og fra utenlandske pengespillselskaper uten lisens i Norge.

Spillbransjen har i mange år kjempet mot forbudet, og gikk til sak mot Staten for å få kjent det ugyldig. Saken var oppe i Oslo tingrett i juni. Nå foreligger dommen, og den frifinner Staten.

Hovedkonklusjonen til retten er at forbudet har tilstrekkelig hjemmel i loven.

Klarte å identifisere mellomledd

Saken i Oslo tingrett gjelder gyldigheten til Kulturdepartementet og Lotterinemndas vedtak om betalingstransaksjoner knyttet til pengespill på nett hos utenlandske aktører.

Bankene er blitt bedt om å avvise transaksjoner både til og fra selskapene. Spillselskapene har forsøkt å omgå dette forbudet med å benytte seg av såkalte «tredjeselskaper».

Men Lotteritilsynet har klart å identifisere mange av disse, og bankene ble høsten 2017 bedt om å blokkere transaksjoner til og fra flere navngitte selskaper.

Det er ett av disse selskapene, Entercash, som sammen med spillorganisasjonen European Gaming and Betting Association (EGBA) har gått til sak mot staten.

Mener det er en viktig delseier

Hovedspørsmålet i saken har vært om det forelå lovhjemmel til å pålegge bankene å avvise transaksjonene, og om pålegget er
forenlig med Norges forpliktelser etter EUs betalingstjenestedirektiv.

Retten gir støtte til departementet og tilsynet i begge disse spørsmålene. Tingrettens hovedkonklusjon er at forbudet mot betalingsformidling har hjemmel i norsk lov. Retten mener også at EUs betalingsdirektiv heller ikke er til hinder for et slikt nasjonalt forbud.

Advokat Jan Magne Langseth - her under rettssaken i juni - opplyser at det ennå ikke er tatt stilling til en eventuell anke. Han representerer Entercash og de europeiske spillorganisasjonen EGBA.

Retten har også avvist påstanden fra Entercash om at blokkeringen av kontoen til selskapet utgjør et virksomhetsforbud for selskapet i Norge. Retten er ikke enig i det, og viser til at forbudet kun gjelder transaksjoner til og fra spillselskaper.

– Vi tar dommen til etterretning. Nå skal vi gå gjennom premissene i dommen, og så vil vi vurdere en anke, sier advokat Jan Magne Langseth hos advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, som representerer Entercash og EGBA.

Hos motparten blir dommen tatt godt imot. Advokat Magnus Schei hos Regjeringsadvokaten mener det er en viktig delseier i kampen mot de utenlandske spillselskapene.

– Staten er godt fornøyd. Tingretten har konstatert at det er hjemmel til å stanse overføringene, selv om de sluses via mellomledd, sier Schei.

Advokat Magnus Schei hos Regjeringsadvokaten under rettssaken i juni.

Flere runder står for døren

Oslos tingretts dom markerer neppe en slutt på striden. En anke er forventet. I tillegg utgjør denne saken bare en del av stevningen fra spillbransjen.

Spillbransjen hevder at forbudet mot betalingsformidling også er i strid med bestemmelser i EØS-avtalen. Dette spørsmålet skal imidlertid behandles i en separat rettssak.

– Dette har vært vår hovedanførsel hele tiden. Det som tingretten nå har tatt stilling til, har vært subsidiære spørsmål, understreker spillbransjens advokat, Jan Magne Langseth.

Denne rettssaken er foreløpig ikke blitt berammet, og det hersker en viss usikkerhet om fremdriften. Det er også usikkert om sakene vil bli kjørt separat eller om de vil bli forent ved en eventuell anke.