Elever og ansatte ved åtte skoler smittet av koronaviruset

Fredag ble det klart at det til sammen er åtte skoler og en barnehage som hittil er rammet av koronaviruset i Norge.

Alle stedene er det iverksatt tiltak for å ivareta barn, elever og foreldre. En rekke elever og lærere har blitt bedt om å holde seg hjemme de aktuelle stedene.

Norge ligger nå på 7. plass i verden i antallet bekreftede koronasyke dersom antallet ses opp mot befolkningens størrelse.

Smittetilfellene ved skoler og barnehage, og påfølgende beskyttelsestiltak, er som følger:

  • Én ungdomsskoleelev i Bærum. Her ble elever på samme trinnet bedt om å holde seg hjemme. Skolen det gjelder er Ramstad skole.
  • Én barneskoleelev i Bærum. Skolen er navngitt som Oslo International School på Bekkestua. Skolen holdt fredag stengt.
  • Én videregåendeelev i Levanger. Elever og lærere i den aktuelle klassen fikk beskjed om å holde seg hjemme.
  • Samtidig var det i Frosta flere smittetilfeller. Der holdt både en barnehage og en skole stengt fredag.
  • I Vestfold og Telemark fikk en elev ved en videregående skole påvist smitte. Fylkeskommunen ville ikke her informere om hvilken skole vedkommende går på. Eleven er sammen med familien satt i karantene, men det er uklart om andre elever på trinnet ble bedt om å holde seg hjemme.
  • I Stavanger kommune fikk en barneskoleelev og en elev i videregående skole påvist smitte. Elever og lærere på trinnet til barneskoleeleven ble bedt om å holde seg hjemme fredag.
  • I tillegg er smitte påvist hos ansatte ved en barneskole i Asker.

Les alt om smitteutviklingen i vårt direktestudio om koronaviruset.

For de som har fått påvist smitte av koronaviruset, eller som venter på prøvesvar, gjelder følgende regel: De skal være i hjemmeisolasjon.

De som har hatt nærkontakt med en person som er smittet, blant annet familiemedlemmer, skal være i hjemmekarantene. Personer som sitter i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nærkontakt med andre. Det omfatter å:

  • Ikke gå på jobb eller skole.
  • Unngå reiser og ikke ta offentlig transport.
  • Unngå andre steder der man lett kommer nær andre.