Dømt i Høyesterett for å kalle dørvakt «jævla neger»

Høyesterett har avgjort at en mann (28) skal dømmes til 18 dagers betinget fengsel og bot for å komme med sjikanøse utsagn mot en mørkhudet dørvakt på et utested i Stavanger i 2010.

Stavangermannen ble nektet adgang til utestedet fordi han var for beruset en sommerkveld for snaue to år siden. Ifølge høyesterettsdommen begynte den dømte mannen å krangle med dørvakten, og etter hvert kalte 28-åringen den mørkhudede dørvakten flere ganger både «jævla svarting» og «jævla neger».

Ifølge dommen spurte han også vaktlederen «hvorfor tillates negre å jobbe i Norge» og hvor lenge han hadde tenkt å la «en neger styre døren» til utestedet.

Det var, ifølge dommen, et titalls andre personer til stede, og dommerne mener at uttalelsen ble sagt i en sammenheng hvor den fornærmede var avhengig av respekt fra gjester og publikum.

18 dagers betinget fengsel

Mannen, som er konsulent og i fjor hadde en årslønn på over en halv million kroner, ble først dømt i tingretten til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 15.000 tusen kroner pluss saksomkostninger. Han anket til lagmannsretten, men ble også dømt der før en enstemmig Høyesterett nå har forkastet anken.

Grunnen til at Høyesterett stadfestet dommen til de lavere rettsinstansene var at utsagnene «måtte forstås som beskyldninger mot fornærmede om at han på grunn av hudfarge/etnisk opprinnelse var uegnet for det arbeid han utførte. Dette innebar en nedvurdering av vedkommende.»

I tillegg til å komme med skjellsord til dørvakten kalte også den dømte sjefen hans for «niggerlover».

— Ikke beskyttet av ytringsfriheten

Høyesterett mente at dette ikke var beskyttet av ytringsfriheten, og at mannen skal straffes etter Straffeloven §135 a som slår fast at den som forsettelig eller grovt uaktsomt offentlig «setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år».

Dommerne mener at det 28-åringen sa ikke var en del av en politisk debatt eller et fritt ordskifte, men bare hadde mål om å krenke den fornærmede.

Den dømte mente han ikke burde bli dømt og at sjikanerende uttalelser fra en beruset person i køen til et utested vil slå mest tilbake på den som ytrer noe, og «kan ut fra omstendighetene i saken her ikke sies å innebære noen egentlig nedvurdering av den som disse ytringene rettet seg mot.»

Dommerne mener også at det at han var beruset og hvilket motiv han hadde, ikke er vesentlig for om han skal dømmes eller ei.