Avviser app-fiasko

Likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) synes 1767 brukere av regjeringens påkostede pappa-app, er bra.

Likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) ville gjøre permisjonstiden for menn hyggeligere med appen «Pappatid». - Pappatid ble lansert 9. juli, og mange virksomheter og folk flest var i ferie. Dette er nok en årsak til at ikke flere har lastet ned appen til nå, sier Thorkildsen til Aftenposten.

Regjeringen har brukt én million kroner på å utvikle en sosial app for fedre i pappapermisjon. Hittil har bare 1767 fedre registrert seg, og flere mener appen ikke fungerer. Men likestilingsministeren er ikke enig i at appen er en fiasko.

– Nesten 1800 profiler når det har vært juli og fellesferie, er bra. Pappatid ble lansert 9. juli, og mange virksomheter og folk flest var i ferie. Dette er nok en årsak til at ikke flere har lastet ned appen til nå. Vi forventer at det vil ta seg opp nå som sommerferien snart er over for de fleste, sier barne— og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV).

Målet med appen er at fedre skal komme i kontakt med hverandre og være sosiale, drive aktiviteter sammen eller utveksle erfaringer.

– Dette er et prosjekt som trenger tid til å sette seg. Frem mot jul er målet at vi skal ha en app som er fullgod, med aktiviteter som ligge inne i nærheten av der du befinner deg. Vi forventer at det vil være stor gjennomstrømning av brukere i appen da det til en hver tid kommer nye fedre ut i permisjon, sier Thorkildsen.

Les også

Regjeringens app kostet én million å utvikle, har nesten ingen brukere

– Endelig tilbud til fedre

– Har appen vist seg å være verdt prisen?

– Det kan vi si mer om når det har gått lengre tid. Det er viktig å huske på at dette er et gratis tilbud til pappaene som etterlyst, og som skal leve i lang tid fremover. Vi ønsket å bruke profesjonelle utviklere slik at dette ble et godt produkt.

Likestillingsministeren viser til at både småbarnsfedre og helsesøstre har bidratt under utviklingen av pappa-appen.

– Det har vært etterspørsel fra blant annet helsestasjoner etter et godt tilbud til de nybakte fedrene. Mødrene har hatt tilbud om barselgrupper, og nå har helsestasjonene endelig noe å tilby nybakte fedre. Mange helsesøstre mener at fedrenes behov til nå ikke har vært godt nok ivaretatt, sier Thorkildsen.

Håper på flere brukere

«God idé, men elendig app», «ubrukelig», «lite gjennomtenkt» og «verdiløs» er karakteristikker som går igjen i brukerevalueringene av appen.

– Er det planlagt forbedringer av appen?

– Utover høsten vil vi satse på å spre appen ytterligere og målet er at alle fedre som går ut i permisjon vet at det finnes et tilbud. Ulike foretak og helsestasjoner over hele landet er invitert til å bruke, og informere om, den nye appen.

Da Aftenposten testet pappa-appen dukket det kun opp to aktiviteter i Oslo. «Hei, her er jeg», står det i en melding. Den andre inviterer til hacking hjemme hos seg selv mens man bytter på å passe hverandres barn. Et tilbud som neppe frister mange.

Appen har fått en dårlig start, ifølge app-ekspert.

– Mitt inntrykk er at appen brukes sjeldent, og av få, og at den sånn sett ikke har fått en god start, sier journalist hos mobilen.no, Vegard Haugen.


Hva synes du om appen? Si din mening i kommentarfeltet under.

Målet med appen er at fedre skal komme i kontakt med hverandre og kan møtes, være sosiale, drive aktiviteter sammen eller utveksle erfaringer.