Usikker på om innsatsen i Afghanistan var verd det

Har norske soldater bidratt til fred i Afghanistan? Eller har de bidratt til å gjøre situasjonen verre? Generalmajor Robert Mood, sjef for veterantjenesten, er i tvil om verdien av norsk nærvær.

Det er snart tid for å takke over 7000 norske soldater som har vært i Afghanistan for innsatsen. Uansett om man støtter NATO-oppdraget eller ikke, sier Robert Mood.

Det er i en kronikk i Aftenposten fredag at Mood for egen del reiser tvil om innsatsen i Afghanistan var verd det.

Mood, som i vår hadde permisjon fra stillingen som forsvarets veteraninspektør for å lede FNs observatørstyrke i Syria, skriver selv:

- Jeg har ikke alle svar. Jeg er ikke sikker på om de over 7000 norske afghanistanveteranene har bidratt til å gjøre Afghanistan fredeligere. Jeg vet ikke om de har bidratt til å gjøre situasjonen verre. Jeg er ikke sikker på om den norske innsatsen var verd det.

På kontoret hos Veterantjenesten på Akershus festning ber Aftenposten Mood om å utdype dette.

- Dette er den veldig viktige, store debatten. Om militær intervensjon, bruk av militære virkemidler. Om de liv det internasjonale samfunn har ofret i Afghanistan, og mange har ofret mer enn oss, om dette fører til et stabilt Afghanistan de neste 15-20 år. Det er den samme debatten vi må ta om intervensjonen i Irak, og om det veldig synlige fraværet av intervensjon i Syria, sier Mood.

Han understreker at Norge fortsatt vil ha 260 soldater i Afghanistan ut 2013, og at oppdraget ennå ikke fullført.

Ønsker ikke demokrati som i Norge

-  I denne debatten er jeg en av dem som ikke har alle svarene. Tvert i mot. Jeg er en av dem som tror at vi ikke før om 5-10 år har svaret på om det vi har vært med på å legge grunnlag for et langvarig fravær av krig i landet, sier han.

- Usikkerheten er erkjennelse hos meg om at afghanere har en agenda for fremtiden for Afghanistan som ikke er din eller min. En agenda som ikke handler om å skape et demokrati som i Norge, USA, Frankrike eller England, men som følger stamme-linjer eller religiøse linjer, og tar utgangspunkt i egne premisser, sier Mood.

Les også

Karzai avviser dommedag etter NATO-exit

- Hvis de agendaene kræsjer, hvis vi ikke har klart å bygge en bro over agendaene, en minimumsforståelse for å leve sammen uten å slåss hver gang, så kan dette på lang sikt vise seg veldig lite vellykket, sier generalmajoren.

Håper på svar

-  Jeg forbeholder meg retten til å tvile, og håper å få svar i løpet av de kommende måneder og år. Men ISAFs innsats har sørget for at Afghanistan ikke ble et fristed for terrorisme, og for at afghanerne har en unik mulighet til å forme fremtiden selv. Så får vi håpe at det blir en positiv fremtid, sier han.

- Forsvarssjef Harald Sunde har selv konstatert at «oppdraget er utført». Står dette i motstrid til din tvil om innsatsen var verd det?

- Nei. Ikke hvis Sunde snakker om, slik jeg tror, at avdelingene han har besøkt har gjort en kjempejobb. Den innsatsen står det enorm respekt av. Så det er helt naturlig at forsvarssjefen tenker på at Forsvaret har bidratt på en veldig god måte til det store prosjektet, når han omtaler suksess eller fiasko. Så kan vi ta den store, politiske diskusjonen i en annen setting, sier Mood.

- Jeg er helt sikker på at soldatene fortjener heder uansett om det som er bygget opp skulle kollapse. Vi skal takke veteranene våre for innsatsen de har gjort for deg og meg. De er blitt sendt til Afghanistan fordi Stortinget ønsket det. De har gjort en jobb, ofte med risiko for eget liv, i tjeneste for Norge. Og de har gjort en svært god jobb. Det har jeg selv sett — blant annet gjennom en rekke besøk som generalinspektør for Hæren, sier Mood.

- Nå må de få komme hjem og bli anerkjent av det norske samfunnet, for jobben de har gjort. Hvis de skulle gå og kjenne på at det er deres ansvar, når eksperter er kritiske til den norske rollen i Afghanistan, har det gått feil.Generalmajor Robert Mood er tilbake fra sitt opphold som leder for FNs observatørstyrker i Syria.

Generalmajor Robert Mood er usikker på om den norske innsatsen i Afghanistan var verdt det.