Gjenopptakelseskommisjonen behandler Baneheia-saken før jul

Gjenopptakelseskommisjonen skal behandle Baneheia-saken på sitt neste møte 27. november.

– Siden saken er så omfattende, er det også holdt av tid på møtet i midten av desember, opplyser kommisjonens leder Siv Hallgren til NRK.

I vår ba påtalemyndigheten Gjenopptakelseskommisjonen om ny frist for å komme med tilleggsopplysninger i Baneheia-saken. Da ble det klart at saken ikke ville bli behandlet før i høst.

Drapsdømte Viggo Kristiansen har hele tiden nektet skyld i saken og forsøker nå for sjette gang å få saken gjenopptatt.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Kristiansen og hans medtiltalte Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring med 10 års minstetid og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene.

Andersen er løslatt etter å ha sonet dommen.