Filippinske «Trisha» (7) er det første utenlandske barnet som får erstatning av en norsk nettovergriper

Andre utenlandske barn som blir utsatt for overgrep av norske borgere, risikerer å ikke få noen ting.

Søsknene «Shane» (3) og «Trisha» (7) bor i dag på barnehjem i byen Bacolod.
  • Solrun Dregelid

Overgrepsutsatte «Trisha» ble tilkjent 200.000 kroner i oppreisning av Bergen tingrett.

Summen vil bli krevd direkte fra en 48 år gammel vestlending som er dømt til 16 års fengsel for medvirkning til seksuelle overgrep på Trisha og en rekke andre filippinske barn.

Det er første gang et utenlandsk offer for nettovergrep får erstatning.

Lillebroren «Shane» ble ikke tilkjent oppreisning. Tingretten viste til at han var svært liten da de seksuelle krenkelsene mot ham skjedde, og mente derfor at han trolig ikke vil få skadevirkninger.

Dommen er anket, da nordmannen mener bevisene mot ham utelukkende bygger på nettprat.

For vestlendingen var Shane og Trisha et tastetrykk unna. For dem endret nettovergrepene alt.

Prisgitt overgriperens økonomi

– Norske overgripere skal ikke stilles noe bedre fordi overgrepene er gjort på filippinske barn. Det er på sin plass at også disse barna får erstatning, sier Einar Drægebø, Shanes og Trishas bistandsadvokat.

At Trisha får oppreisning, skyldes den norske overgriperens økonomi. I dag gjelder nemlig ikke voldsoffererstatningsloven for ofre utenfor Norge. Loven sikrer voldsofre erstatning fra staten, som deretter krever pengene fra den som har skadet dem.

Dermed må barn utsatt for overgrep i utlandet, bestilt av norske overgripere, kreve oppreisning direkte fra gjerningsmannen. Det har Shane og Trisha gjort gjennom sin bistandsadvokat.

I deres tilfelle har overgriperen råd til å betale erstatningssummen. Men dersom han hadde vært helt uten økonomiske midler, ville de ikke fått pengene.

– Nettovergrep er grenseoverskridende kriminalitet. Norske myndigheter har et moralsk og rettslig ansvar for å sørge for at barna blir ivaretatt. Det er svært urimelig dersom en overgripers økonomi skal avgjøre om barna får den erstatningen de har krav på. Her bør det komme en lovendring, mener Drægebø

– Haster å endre loven

En slik lovendring kan være på gang, men arbeidet går tregt. For snart tre år siden leverte erstatningsutvalget for voldsofre en NOU til Justisdepartementet.

Der gikk de inn for at barn i utlandet som er blitt utsatt for grove overgrep av norske borgere, også skal ha krav på voldsoffererstatning. Forutsetningen er at saken er behandlet som en straffesak av en norsk domstol.

Justisdepartementet, som behandler lovendringen, skriver i en e-post at det er for tidlig å si når Regjeringen vil følge opp utredningen.

– Det haster å få denne lovendringen på plass. I nær fremtid vil det komme flere dommer i saker som gjelder direkteoverførte overgrep, sier Greta Garmann, advokat i Harris Advokatfirma AS.

Advokatene Greta Garmann og Einar Drægebø har jobbet sammen med erstatningssaken til Shane og Trisha. Drægebø vil be barnevernsmyndighetene på Filippinene om garanti for at pengene kommer søskenparet til gode.

– Jeg har et godt inntrykk av barnevernsinstitusjonen de bor på og har tiltro at de vil forvalte pengene på en god måte, sier han.

Advokatene Greta Garmann og Einar Drægebø.

Ikke erstatning for tap i fremtiden

Summene søskenparet er blitt tilkjent, er enorme på Filippinene. Samtidig ligger landet ligger på 99. plass på Transparency International sin skala for korrupsjon.

Når det foreligger en rettskraftig dom, vil det være Einar Drægebøs jobb å sørge for at barna får midlene.

Bistandsadvokaten er skuffet over at Trisha og Shane ikke får erstatning for økonomisk tap i fremtiden. Tingretten har kommet til dette fordi barna bor på et filippinsk barnehjem og ikke vil belastes økonomisk for opphold på institusjonen eller for skolegang.

– At skadevolderen får en fordel ved at barnehjemmet drives av veldedighet, blir klart urimelig og lite i samsvar med vern skadelidte barn skal ha, sier Drægebø.

Han har anket både dette spørsmålet og oppreisning til Shane til lagmannsretten.

Journalist Solrun Dregelid og fotograf Morten Opedal er til daglig ansatt i Sjømannskirken. Dregelid har tidligere jobbet som journalist i Aftenposten. Denne saken har de laget som frilansere for Aftenposten.

https://api.schibsted.tech/Sunriseproxy/content/v3/publication/ap/multimedias/9d76dc41365f303f534b0f52008096f8/Her%20er%20et%20utvalg%20av%20A-magasinets%20mest%20popul%C3%A6re%20saker