Enda mer nedgang for kollisjonsskader

Med en gang virustiltakene i Norge ble innført, registrerte Gjensidige en kraftig reduksjon i bulking på biler uka etter. Uka etter er nedgangen enda større.

Med en gang virustiltakene i Norge ble innført, registrerte Gjensidige en kraftig reduksjon i bulking på biler uka etter. Uka etter er nedgangen enda større.

– Sist uke, i uke 13, var det en nedgang i antallet kollisjonsskader for personbiler og varebiler på 45 prosent sammenlignet med samme uke i fjor, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i forsikringsselskapet Gjensidige til Dagsavisen.

Den første uka etter at koronaviruset medførte nedstengning av store deler av norsk samfunnsliv, registrerte Gjensidige 40 prosent færre bilskader.

Trafikktellinger fra Statens vegvesen viser at biltrafikken i denne perioden har falt tilsvarende – 40 prosent – i byer som Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, der skoler og arbeidsplasser er stengt og mange har hjemmekontor siden midten av mars.

Rysstad kan likevel ikke si om forklaringen ligger i nedgang i trafikken, altså trengsel og trafikktetthet, eller generell atferdsendring, at folk er mer forsiktige av en eller annen grunn.

Mindre trafikk på veiene kan også gi en annen atferdsendring, at folk kjører fortere, fordi det er færre biler, noe som betyr mer alvorlige ulykker når noe først hender.

Hittil i år er 24 omkommet i trafikken, åtte flere enn i samme periode i fjor.