Norge

Her leverer han Breivik-rapporten

I sin hånd holder Torgeir Husby ett av terrorsakens viktigste dokumenter.

 • Andreas Bakke Foss
  Journalist
 • Randi J. Buckley

I dag klokken ni ble de sakkyndiges rapport om Anders Behring Breivik er strafferettslig eller ikke levert i Oslo tinghus.

Et stort antall pressefolk hadde møtt frem da rettspsykiater Torgeir Husby kom bærende med kofferten, som inneholder rapporten om Breiviks mentale helse; og dermed konklusjonen om hvordan han skal behandles i rettssystemet.

Rapporten ble overlevert dommer Nina Opsahl. Til stede under overleveringen var også politiadvokat Christian Hatlo og statsadvokat Svein Holden.

Også bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen møtte opp i Oslo tinghus for å få et eksemplar av rapporten. Husby har trykt opp 11 eksemplarer av rapporten. Ni av dem ble utlevert i Oslo tinghus. De to siste eksemplarene overleveres til Den rettsmedisinske kommisjon, som skal gjennomgå rapporten.

Det er foreløpig ikke bestemt om, og eventuelt hvordan, rapporten blir gjort tilgjengelig for offentligheten.

Overleverte

Før han overleverte rapporten, tok Husby seg tid til å svare på noen spørsmål fra pressen. Han innrømmet at det har vært en vanskelig sak å gå inn i.

— Det har vært en vanskelig prosess, sa Husby.

- Har du noen gang vært i tvil om konklusjonen?

— Nei, jeg har aldri vært i tvil.

- Hvordan har det vært å jobbe med rapporten?

— Det har vært en veldig interessant, men særdeles krevende tid.

Rettspsykiateren fortalte at samarbeidet med terrorsiktede Anders Behring Breivik har gått bra.

— Vi har ikke hatt noen problemer, sa Husby.

- Grundig og utførlig

For Husby har det mest spesielle med rapporten vært sakens bakteppe. I tillegg fremholdt han at det har vært krevende å få oversikt over en sak med så stort omfang.

Statsadvokat Svein Holden ønsket ikke å si så mye da han fikk rapporten, men svarte følgende på spørsmål om hva han forventet.

— Det ser ut som den er grundig og utførlig, sa Holden til Aftenposten.no, før han ba om forståelse for at han nå ønsket å dra hjem for å få lest rapporten.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen ønsket ikke å gi noen kommentarer da hun møtte i Oslo tinghus. Hun var der utelukkende for å hente rapporten.

Les også

Behring Breiviks andre ansikt

Rapporten er på 230 sider, og inneholder i tillegg til de to sakkyndiges konklusjon, en grundig gjennomgang av barndommen og ungdomstiden til siktede og ting som kan være utslagsgivende for at 32-åringen gjennomførte de to anslagene som tok livet av 77 mennesker 22. juli i år.

Viktig dokument

Rapporten er et av de viktigste dokumentene i rettsprosessen mot Breivik, og legger føringer for straffeutmålingen mot ham.

Blir Brevik funnet strafferettslig tilregnelig, vil han bli dømt på vanlig måte. Strafferammen er 21 års fengsel med forvaring i inntil 21 år. Dømmes Breivik for forbrytelser mot menneskeheten, vil strafferammen være 30 år.

De sakkyndige går alltid ut fra av en siktet er tilregnelig når vedkommende begår en straffbar handling. De aller fleste er også dét; i fire av fem tilfeller ble siktede funnet strafferettslig tilregnelig i fjor etter å ha blitt vurdert av sakkyndige.

Ingen fri mann

Skjer det motsatte, derimot, at Breivik blir funnet utilregnelig, vil han ikke kunne idømmes fengselsstraff, forvaring, bot eller samfunnsstraff. Men han vil likevel ikke bli løslatt og bli en fri mann.

Denne konklusjonen kan de sakkyndige komme til dersom de finner at siktede:

 • Var psykotisk i gjerningsøyeblikket
 • Var bevisstløs i gjerningsøyeblikket
 • Er sterkt psykisk utviklingshemmet
 • Var under 15 da gjerningen ble begått

Tvungent helsevern

Da kan Breivik dømmes til tvungent psykisk helsevern, og legges inn på psykatrisk avdeling med strenge sikringstiltak. Her vil han bli tatt hånd om av fagpersonell og undergå psykiatrisk behandling.

Dette vedtaket må vurderes av retten hvert tredje år. Skulle Breivik bli erklært frisk på et etter annet tidspunkt, vil han overføres til soning i kriminalomsorgen.

Les også

Slik forbereder de ofrene på Breivik-rapporten

De to sakkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim har møtt Breivik 13 ganger, i til sammen 35 timer. I tillegg har de sett videoopptak av alle avhør; dette utgjør 140 timer til sammen.

De to sakkyndige har i tillegg hatt lengre samtaler med Behring Breiviks mor og gått gjennom politiets video fra rekonstruksjonen av massedrapene på Utøya. De har også hatt tilgang til samtlige vitneavhør og andre dokumenter i saken.

 1. Les også

  Derfor er straffesaken mot Behring Breivik viktig

 2. Les også

  Gransker bekymringsmeldinger om Anders Behring Breiviks barndom

Rettspsykiater Torgeir Husby (t.v) leverte i dag rapporten om Anders Behring Breiviks mentale helse.. Foto: Anette Karlsen

De sakkyndiges rapport ble klokken ni i dag levert i Oslo tinghus. Foto: Anette Karlsen

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR
  Publisert:

  Lekkasjer og rettspsykiatri

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  Philip Manshaus er en ytterst farlig mann i mange år fremover

 3. NORGE
  Publisert:

  Han satt isolert i en kjeller i over fem år. Nå er Norge saksøkt for umenneskelig behandling.

 4. A-MAGASINET
  Publisert:

  Midt i en Nesbø-krim bestemte riksadvokaten seg: «Dette orker jeg ikke mer»

 5. A-MAGASINET
  Publisert:

  Forsvarer Unni Fries: – Philip Manshaus skal selvfølgelig få snakke om sin ideologi og sitt tankegods

 6. A-MAGASINET
  Publisert:

  Mona Nordaas ble drept med øks i sitt eget hjem. Familien måtte selv vaske vekk blodet.