Behring Breivik kan få en uke til å forklare seg under rettssaken

Anders Behring Breivik kan få en uke til forklare seg når rettsaken starter i april.

Terrorsiktede Anders Behring Breivik fraktes fra tinghuset etter et tidligere fengslingsmøte.

Aktoratet legger opp til at Behring Breivik skal få anledning til å fortelle detaljert hvordan han utførte de grufulle hendelsene i Oslo og på Utøya den 22. juli i fjor.

  1. april starter det som er ventet å bli norgeshistoriens største rettssak. Tiltalen er ventet å bli tatt ut i månedskiftet februar/mars, og det er satt av ti uker til rettssaken.

Etter påtalemyndighetens innledningsprosedyre, vil Behring Breivik få forklare seg i detalj om handlingene han utførte 22. juli.

Detaljert forklaring

— Vi mener Behring Breivik må få tid til å forklare seg i detalj om hva han gjorde 22. juli, og hva som var bakgrunnen for hans handlinger, sier statsadvokat Svein Holden til Aftenposten.no.

Les også

Lippestad håper på nye Breivik-avhør neste uke

Han sier det er vanskelig å spå hvor lang tid Breiviks forklaring vil ta, men at det kan være snakk om alt fra et par dager til i overkant av en uke.

Aktoratet ønsker at forklaringen vil bli detaljert, uten at han får mulighet til å holde tale for tingretten.

— Begrense forklaringen

Under fengslingsmøtet i november ble Behring Breivik klubbet ned av tingrettsdommer Torkjel Nesheim da han ville henvende seg direkte til overlevende fra Utøya, som var tilstede.

Statsadvokat Svein Holden tror Behring Breivik ikke vil få lov til å holde tale under rettssaken.

- Vi vil forsøke å begrense hans forklaring til det som er relevant for straffesaken. Vi har tiltro til at dommeren bidrar til å holde forklaringen innenfor de rammer som straffesaken setter, sier Holden.

Skriver på cellen

— Behring Breivik har fått tidlige signaler om at han vil få rikelig med tid til å forklare seg under rettssaken, at det er der og ikke under fengslingsmøtene han skal forkare hva han har gjort og hvorfor han har gjort det. Han er kjent med at han kan få en uke, sier Breiviks forsvarer Tord Jordet til Aftenposten.no.

- Tidligere har din klient uttalt at han ønsker å bruke rettssaken til å spre budskapet i sitt såkalte manifest. Er dettte noe han holder fast på?

— Han vil forklare hvorfor han gjorde de handlingene han gjorde. I det ligger også at han vil forklare om ideologiske motiver, svarer Jordet.

Mens han sitter på cellen på avdeling G i Ila fengsel, hvor han som den eneste fangen i Norge er underlagt særlig høye sikkerhetsvilkår, bruker Behring Breivik mye tid til å forberede seg til rettssaken.

Les også

Ber retten forkaste anke fra Breiviks forsvarere

— Han forbereder seg ved å skrive, slik vi oppfatter det, og vi regner med at han har tanker om hvordan han vil forklare seg. Han har forklart seg grundig til politiet, og det tror vi ha også vil gjøre i retten, sier Jordet.

— Imidlertid er det først ganske nylig han har fått Word installert, det skjedde den første uken i januar, så er begrenset hvor mye han har fått skrevet. Han har heller ikke tilgang til sine egne avhør eller kompendiet sitt, fortsetter forsvareren.

200 timer

Så langt har Behring Breivik blitt avhørt av politiet i nærmere 200 timer.

— Så han må komprimere sin forklaring, sier Jordet.

Den terrorsiktede bruker også mye tid på å gå gjennom sakkyndigrapporten, der rettspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby vurderer ham som psykotisk, er paranoid schizofren og strafferettslig utilregnelig.

- Han finner det han mener er feil, misforståelser og usannheter. Det er sikkert også noe han ønsker å forberede med tanke på rettssaken og håndteringen av den, sier forsvarer Tord Jordet.

Jobber med kronologisk oversikt

Det er ventet at Behring Breiviks forklaring vil bli fulgt tett av påtalemyndigheten, overlevende og presse fra hele verden.

Kripos jobber nå på spreng for å få klar en detaljert og kronologisk oversikt over alle Behring Breiviks handlinger fra Oslo og Utøya.

Les også

Breivik erkjenner telefon til regjeringskvartalet

For påtalemyndigheten har det vært viktig å sikre bevis for at det var Behring Breivik som sto bak hvert enkelt drap.

Selv om siktede selv har erkjent å ha stått bak drapene, ønsker aktoratet å sikre at de har klare bevis dersom Behring Breivik engang skulle endre sin forklaring.