Norge

Solhjell: Angrepet på Afghanistan var en alvorlig feil

Mens utenriksminister Espen Barth Eide mener Norges innsats i Afghanistan har vært «en suksess», og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mener krigen har vært «vellykket», mener Bård Vegar Solhjell at krigen har vært et stort feilgrep.

SV-nestleder og statsråd Bård Vegar Solhjell mener Norge, USA og NATO har tapt krigen i Afghanistan. Han mener Norge "skled inn i krigen" etter en "skremmende naiv" debatt i Stortinget. Han lanserer nå en ny doktrine - kjøreregler - for å sikre at alle kortene er på bordet før det tas en ny beslutning om en eventuell norsk krigsdeltagelse. Foto: OLAV OLSEN

 • Robert Gjerde

Norge har hatt nesten 7000 norske soldater i Afghanistan. Her fra Camp Maimanah i Faryab tidligere i høst. Foto: LISE ÅSERUD

I sin bok Solidaritet på ny sier han det rett ut:

— Vi tapte krigen.

Til Aftenposten sier han:

- La oss være ærlige. Angrepet på Afghanistan var en alvorlig feil, sier Solhjell som er miljøvernminister i den rødgrønne regjeringen. Han er også statsminister Jens Stoltenbergs stedfortreder i Regjeringen.

— Krigen startet som et ledd i kampen mot terror, men endte i et statsbyggingsprosjekt. Vi etterlater oss nå et land der konfliktnivået er høyere enn på flere år, og der afghanske sikkerhetsstyrker står i en skjerpet kamp med Taliban og lokale krigsherrer.

Solhjell peker på at mye bra er skjedd i Afghanistan: Flere går på skole, kvinner får gå på skole. Helsesituasjonen er bedre, og politi og rettsvesen er bedre.

- Men det var ikke derfor vi gikk til krig.

Skremmende naivitet

Solhjell sier at Norge vedtok å gå inn i krigen uten særlig debatt. Vedtaket ble fattet ”i all hemmelighet” i den utvidede (og lukkede) utenrikskomiteen. SV, med Frps støtte, fikk likevel presset gjennom en debatt i Stortinget.

Les også

- Vi har alle vært naive

— Stortingsdebatten avslører en skremmende naivitet. Jeg anbefaler at flere går tilbake og leser utskriftene. Flere politikere hadde stor tro på militære virkemidler i kampen mot terror, og at det ville være snakk om en kort krig. Knapt noen som satte spørsmålstegn ved om et militært angrep faktisk var smart for å bekjempe terror. Ingen var i nærheten av å ta innover seg at dette kunne vare lenge. Aller minst i ti år. Hilde Frafjord Johnson (KrF) sa f.eks. i debatten i 2001 at USA var i ferd med å vinne krigen i Afghanistan, sier Solhjell.

— Vi kan ikke skli inn i en lignende situasjon igjen uten å ta innover oss alvoret, legger han til. Solhjell lanserer derfor en doktrine, med krav og kjøreregler til bruk ”neste gang” Norge skal vurdere å delta i en krig:

Internasjonal fred og sikkerhet må være truet. Alle andre virkemidler enn militære må være utprøvd. Målet for den militære deltagelsen må være klart og oppnåelig. Deltagelse fordrer et eksplisitt FN-mandat. Deltagelse må ha bred politisk støtte i Norge, uttrykt gjennom vedtak i Stortinget. - Vi må ha en informert og offentlig samtale på forhånd, uten skjønnmaling av utsiktene. Det skjedde ikke sist. Krig er så alvorlig, og har så dramatiske konsekvenser, at det må stilles helst spesielle krav. Og så må vi fortløpende kunne diskutere en pågående operasjon. Det kan vi gjøre uten at det stilles spørsmål ved vår støtte til soldatene. Min opplevelse er at soldatene selv ønsker en slik diskusjon.

Bistand

Men selv om han mener at Norge og Nato tapte krigen, mener Solhjell definitivt ikke at kampen for et bedre Afghanistan er tapt.

- Norge bør stille seg i bresjen for økt bistand. Norge kan bli det første NATO-land som helt og fullt prioriterer den sivile utviklingen i Afghanistan. Det vil SV kjempe for.

- Vi har alle vært naive

SV gikk imot den USA-ledede operasjonen mot Taliban i 2001, men har som regjeringsparti siden 2005 vært ansvarlig for norsk krigsinnsats.

I boken Gjennomslag beskriver tidligere SV-leder Kristin Halvorsen det som en stor SV-seier at SV fikk fjernet norske spesialstyrker fra «angrepskrigen» i sør ved å flytte dem til Nord-Afghanistan, og at de kun fikk lov til å operere i Kabul.

Hun omtaler operasjonen i nord som «en fredsbevarende operasjon med FN-mandat».

I den nylig utgitte boken På våre vegne, av Malin Stensønes, dokumenteres det grundig at norske styrker drev regulær angrepskrig i nord i stor skala, og at de av strategiske årsaker opererte i et geografisk stort område, langt utenfor Kabul.

- Du vil ha en ærlig og ikke-skjønnmalende debatt. Har du og SV vært ærlige om krigens realiteter i Nord-Afghanistan?

- Det skjedde en betydelig forverring som vi ikke forutså, og som vi kanskje underkommuniserte. Vi tok nok ikke raskt nok innover oss utviklingen, sier Bård Vegar Solhjell.

- Men er det ikke naivt å legge til grunn at norske styrker ikke skal drive angrepskrig, slik Halvorsen gjør, når det er det de er trent for?

- SV var nesten alene om å stille spørsmål ved om en slik krig var smart for å bekjempe terror. Jeg mener diskusjonen i forkant av krigen viser at SV både har forstått og tatt innover seg hva krig er, langt bedre enn andre partier. Men jo, også SV, som andre partier, har nok hatt for naive oppfatninger om krigens realiteter. Et eksempel er skepsisen til spesialstyrkene som er våre best trente soldater. Jeg tror denne krigen har endret vårt og mange andres syn på krig.

- Ditt søskenbarn, Andreas Eldjarn, ble drept i Afghanistan i 2010 under et ISAF-oppdrag. Har det endret ditt syn på krig?

- Andreas’ død fikk meg til å se mye i et annet lys. Det har økt min respekt for soldatyrket. Jeg er imponert over nivået på treningen og den ledelse som utøves. Og jeg kan lett la meg irritere over lettvint kritikk av våre soldater. Men hendelsen endret ikke mitt syn på selve krigen, sier Solhjell.

- En vellykket aksjon

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) mener det var riktig å sende militære styrker til Afghanistan og at krigen var vellykket.

- Vi oppnådde hovedformålet; å hindre at Al-Qaida igjen fikk fotfeste i landet, sier Barth Eide. Han mener likevel enkelte ting kunne vært gjort annerledes underveis, som å sette inn større styrker i 2001.

— Men påstanden om at det i 2001 var en overforenkling av situasjonen, har noe for seg. Barth Eide gir honnør til SV for å ha presset frem en stortingsdebatt i 2001, og mener at krigsdeltagelse bør diskuteres i Stortinget, men er uenig i at Stortinget må fatte beslutningen.

- Det må Regjeringen avgjøre.

Han minner om at SV støttet, og bidro konstruktivt til, ISAF-styrkene fra 2005.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen reagerer slik:

- Vi må ikke glemme hvorfor vi gikk inn. Det var hjemlet i Sikkerhetsrådet, på invitasjon fra afghanske myndigheter. Vi ville forhindre at landet igjen ble et oppmarsjområde for terrorisme. Det lyktes vi med, sier hun.

— Men vi må erkjenne at vi fortsatt står overfor utfordringer som hverken Norge eller det internasjonale samfunn løser alene. Vi er fortsatt forpliktet til å støtte Afghanistan ved å lære opp afghansk hær og politi, og bidra til det sivile samfunn.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Her er Norges svar på NATO-ønsket for Afghanistan

 2. NORGE

  – Norske soldater er trent og utstyrt for å delta i et land i krig

 3. VERDEN

  Langs denne veien flommer heroinen til Europa. Det sørger for at krigen aldri tar slutt.

 4. KRONIKK

  Kan Donald Trump skape fred i Afghanistan?

 5. VERDEN

  Vesten kommer seg ikke ut av Afghanistan

 6. POLITIKK

  Afghanistanutvalg feller nedslående dom