Norge

Krever handlingsplan for voldtatte menn

– Å lese kommentarene etter jeg sto frem var som å bli utsatt for overgrep på nytt, sier André Oktay Dahl. Høyrepolitikeren ble voldtatt som 14-åring. Nå vil han gjøre veien lettere å gå for andre menn som blir utsatt for overgrep.

- Jeg bearbeidet ikke det som skjedde med meg før i godt voksen alder. Først da skjønte jeg hvor mye det hadde påvirket meg. Derfor er det trist å høre om de som fortsatt ikke oppsøker hjelp fordi de ikke tør eller vet hvor de skal gå, sier høyrepolitiker André Oktay Dahl.
  • Nina Selbo Torset
    Nina Selbo Torset
    Journalist

Rundt fem prosent av dem som henvender seg til overgrepsmottaket ved Oslo legevakt, er menn. Fagfolk regner med store mørketall om voldtatte menn.

Høyres justispolitiske talsmann, André Oktay Dahl, mener de folkevalgte har et spesielt ansvar for å gjøre hjelpetilbudet lettere tilgjengelig for overgrepsutsatte menn.

— Det er svært få av de 169 stortingsrepresentantene som husker at menn også utsettes for overgrep og vold. Når dette problemet ikke debatteres i det offentlige rom, påvirker det selvfølgelig hjelpetilbudet, sier Oktay Dahl til Aftenposten.

- Som å bli voldtatt på nytt

I leserinnlegget «Jeg er mann, og jeg ble voldtatt» fortalte en 19-åring hvordan han ble misbrukt av to unge kvinner og at han senere ble ledd av da han fortalte venner om det. Innlegget i Aftenposten førte til svært mange kommentarer fra leserne. De fleste støttende, men også noen som ikke skjønte hva 19-åringen klagde over.

André Oktday Dahl ble selv voldtatt da han var 14 år. Det gikk svært mange år før han ba om hjelp.

Les også

Forskere: Seksuelle overgrep mot menn er sterkt underrapportert

— Jeg bearbeidet ikke dette før i godt voksen alder. Først da skjønte jeg hvor mye det hadde påvirket meg. Derfor er det trist å høre om de som fortsatt ikke oppsøker hjelp fordi de ikke tør eller vet hvor de skal gå.

I dag er han glad for at han sto frem med sin historie, men reaksjonene i ettertid var vanskelig å fordøye.

- Å lese kommentarene etter at jeg sto frem var som å bli utsatt for overgrep på nytt. 19-åringen som skrev til Aftenposten viser tydelig hvorfor det er så vanskelig å be om hjelp. Man må si «jeg er et offer». Mange føler det bryter med mannsidealet. Det sitter langt inne å være så svak.

Som politiker mener Oktay Dahl han har et spesielt ansvar for å løfte frem disse debattene. Han får ofte meldinger fra menn som har vært utsatt for overgrep som takker ham og spør hvor de kan henvende seg for å få hjelp.

— Jeg sto frem med min historie fordi jeg synes det var viktig at overgrepsutsatte menn fikk se at det gjaldt flere. Det eneste som er «trist» er at jeg er homofil. Budskapet hadde veid tyngre hvis jeg var en macho fotballspiller.

Innvandrere «skremmer» homofile med overgrep

Høyrepolitikeren krever nå reaksjoner og tiltak fra de andre folkevalgte.

- Etter tolv år på Stortinget må jeg fortsatt dra politikere etter håret for å få dem til å si «kvinner og menn» når de snakker om seksuelle overgrep. Jeg mener det bør legges frem en særskilt handlingsplan spesifikt knyttet til menn utsatt for seksuelle overgrep. Det bør være et spesielt fokus på innvandrermenn.

Man må si «jeg er et offer». Mange føler det bryter med mannsidealet. Det sitter langt inne å være så svak. André Oktay Dahl (H).

Gjennom sitt arbeid i Skeiv Verden har politikeren sett hvordan seksuelle overgrep blir brukt for å omvende homofile innvandrere.

— Unge, homofile gutter i innvandrermiljøer blir utsatt for tortur, vold og seksuelle overgrep slik at de skal skremmes til å bli heterofile og gifte seg med en kvinne. Det er et minoritetsperspektiv som er grusomt å høre om, sier han.

Hjelpetilbud tilpasset kvinner

Oktay Dahl har opplevd å bli motarbeidet av andre folkevalgte når han har tatt opp mulige tiltak for overgrepsutsatte menn.

— Det er enighet om at vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er det aller verste som tenkes kan. Likevel er det en del fremtredende likestillingskvinner som har bedrevet regelrett bakvasking og hersketeknikker mot meg og andre som har rettet fokus mot menns behov. De frykter at et hjelpetilbud for menn vil stjele midler fra overgrepsutsatte kvinner.

Høyrepolitikeren mener man bør lære av tiltakene man satte i gang for overgrepsutsatte kvinner for å gi mennene et like godt tilbud. Gjennom sitt arbeid har han hørt hvordan overgrepsutsatte menn vegrer seg for å be om hjelp.

- Det er hjerteskjærende å høre menn fortelle at de aldri ville ha bedt om hjelp. Menn tør ikke snakke om overgrep fordi hjelpetilbudet bare er tilpasset kvinner.