Nav utbetalte 50 millioner kroner i timen – i hele fjor

I fjor fikk personer bosatt i Norge utbetalt 430 milliarder kroner fra Nav. Dette tallet tilsvarer rundt 50 millioner kroner i Nav-utgifter hver time i hele 2018.

I 2018 mottok nær halvparten av befolkningen ytelser fra Nav, ifølge ny statistikk.
  • Sturle Scholz Nærø
  • NTB

Omregnet til utbetalinger pr. døgn blir summen 1,2 milliarder kroner.

Nesten halvparten av befolkningen mottok en ytelse fra Nav minst én gang i fjor, melder NTB.

Økning: 5 prosent

Én tredjedel av statsbudsjettet forvaltes av, og i, Nav-systemet, opplyser Navs pressesenter til Aftenposten. I år er utgiftssiden av budsjettet på 1377 milliarder kroner.

Alderspensjon utgjør halvparten av Navs utbetalinger.

Disse utbetalingene økte med 5 prosent fra 2017 til i fjor, mens uføretrygd økte med 6 prosent. Kontantstøtteutbetalingene steg med 3 prosent.

Utbetalinger til dagpenger ble imidlertid redusert med 21 prosent, og arbeidsavklaringspenger er redusert med 5 prosent, sammenlignet med 2017.

– Enorme summer

– Nav forvalter enorme summer på vegne av fellesskapet. Denne statistikken gir et overordnet bilde av utviklingen på våre områder. Den viser at arbeidsmarkedet er i bedring, men at vi samtidig har en aldrende befolkning og en bekymringsfull økning av uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Forvalter en tredjedel av statsbudsjettet: Nav, her ved toppsjef Sigrun Vågeng.

I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Norge 81.200 kroner fra Nav i 2018. Tallet tilsvarer omtrent 1000 kroner mer enn året før.

976.000 personer mottok 217 milliarder kroner i alderspensjon, ifølge statistikken. Nav utbetalte 14,6 milliarder kroner i barnetrygd til 721.000 mottagere, og 495.000 nordmenn fikk 39,3 milliarder kroner i sykepenger.

Omfatter hver tredje person

Utbetalinger til uføretrygd og yrkesskade utgjorde i fjor 86,3 milliarder kroner. Disse ytelsene gikk til 369.500 personer.

– Hver tredje person i arbeidsfør alder i Norge fikk en livsoppholdsytelse fra Nav på et eller annet tidspunkt i løpet av 2018. Vi er privilegerte som lever i et land der fellesskapet kan bistå enkeltmennesker som har behov for hjelp. Men det er liten tvil om at vi må få flere i arbeid i årene som kommer for å kunne opprettholde dagens velferdsnivå, fremholder Nav-direktøren.