Norge

Nav utbetalte 50 millioner kroner i timen – i hele fjor

I fjor fikk personer bosatt i Norge utbetalt 430 milliarder kroner fra Nav. Dette tallet tilsvarer rundt 50 millioner kroner i Nav-utgifter hver time i hele 2018.

I 2018 mottok nær halvparten av befolkningen ytelser fra Nav, ifølge ny statistikk. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

 • Sturle Scholz Nærø
 • NTB

Omregnet til utbetalinger pr. døgn blir summen 1,2 milliarder kroner.

Nesten halvparten av befolkningen mottok en ytelse fra Nav minst én gang i fjor, melder NTB.

Økning: 5 prosent

Én tredjedel av statsbudsjettet forvaltes av, og i, Nav-systemet, opplyser Navs pressesenter til Aftenposten. I år er utgiftssiden av budsjettet på 1377 milliarder kroner.

Alderspensjon utgjør halvparten av Navs utbetalinger.

Disse utbetalingene økte med 5 prosent fra 2017 til i fjor, mens uføretrygd økte med 6 prosent. Kontantstøtteutbetalingene steg med 3 prosent.

Utbetalinger til dagpenger ble imidlertid redusert med 21 prosent, og arbeidsavklaringspenger er redusert med 5 prosent, sammenlignet med 2017.

 • Les også: «Slik ser Nav verden.»

– Enorme summer

– Nav forvalter enorme summer på vegne av fellesskapet. Denne statistikken gir et overordnet bilde av utviklingen på våre områder. Den viser at arbeidsmarkedet er i bedring, men at vi samtidig har en aldrende befolkning og en bekymringsfull økning av uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Forvalter en tredjedel av statsbudsjettet: Nav, her ved toppsjef Sigrun Vågeng. Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix

I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Norge 81.200 kroner fra Nav i 2018. Tallet tilsvarer omtrent 1000 kroner mer enn året før.

976.000 personer mottok 217 milliarder kroner i alderspensjon, ifølge statistikken. Nav utbetalte 14,6 milliarder kroner i barnetrygd til 721.000 mottagere, og 495.000 nordmenn fikk 39,3 milliarder kroner i sykepenger.

Omfatter hver tredje person

Utbetalinger til uføretrygd og yrkesskade utgjorde i fjor 86,3 milliarder kroner. Disse ytelsene gikk til 369.500 personer.

– Hver tredje person i arbeidsfør alder i Norge fikk en livsoppholdsytelse fra Nav på et eller annet tidspunkt i løpet av 2018. Vi er privilegerte som lever i et land der fellesskapet kan bistå enkeltmennesker som har behov for hjelp. Men det er liten tvil om at vi må få flere i arbeid i årene som kommer for å kunne opprettholde dagens velferdsnivå, fremholder Nav-direktøren.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Nav
 3. Uføretrygd
 4. Arbeidsmarkedet
 5. Sysselsetting

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Nav sendte 7,2 milliarder kroner til utlandet i fjor

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  Pensjonistene får tynnere lommebok enn i fjor: – Vi er forbanna

 3. DEBATT
  Publisert:

  Kontantstøtte, AAP og uføretrygd bør erstattes med garantiinntekt

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Siv Jensen: Vi vil ikke ha trygdeeksport

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Alf Christian Sørum ødela armen på jobb. Valget han tok etterpå, bidrar til å spare milliarder i trygd.

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  1 av 10 mottar uføretrygd. Men bak tallet skjuler det seg svært store forskjeller.